Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
180 Bankinnskudd i norske og utenlandske banker. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 429 518 1 152 383 759 3 806 40 801 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 131 948 85 106 179 3 743 21 942 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 297 570 1 067 277 580 63 18 859 ..
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 ..
     
1. Bankinnskudd uten avtalt løpetid 144 862 1 069 121 435 3 806 18 552 ..
Norges Bank (150) 61 012 0 57 536 3 476 0 ..
Banker (210-259) 43 234 80 26 404 267 16 482 ..
Forretningsbanker (210-219) .. .. .. .. .. ..
Sparebanker (250-259) .. .. .. .. .. ..
Utenlandske banker (910-929) 40 616 988 37 495 63 2 069 ..
     
2. Bankinnskudd med avtalt løpetid 284 656 83 262 323 0 22 249 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 27 703 5 22 239 0 5 459 ..
Forretningsbanker (210-219) .. .. .. .. .. ..
Sparebanker (250-259) .. .. .. .. .. ..
Utenlandske banker (910-929) 256 953 78 240 085 0 16 790 ..
Standardtegn i tabeller ,