Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
60 Spesifikasjoner av innskudd i valuta på forskjellige innskuddstyper. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker
Innskudd i alt uten avtalt løpetid 110 079 243 109 836
Offentlig forvaltning (1) 1 052 0 1 052
Finansielle foretak (2) 10 200 0 10 200
Ikke-finansielle foretak (2) 50 300 0 50 300
Husholdninger mv. (4) 3 580 0 3 580
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 1 231 0 1 231
Utlandet (5) 44 946 243 44 703
     
Innskudd i alt med avtalt løpetid 458 799 0 458 799
Offentlig forvaltning (1) 32 0 32
Finansielle foretak (2) 12 829 0 12 829
Ikke-finansielle foretak (2) 21 542 0 21 542
Husholdninger mv. (4) 246 0 246
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 122 0 122
Utlandet (5) 424 149 0 424 149
     
Innskudd på transaksjonskonti i alt 106 856 243 106 612
Offentlig forvaltning (1) 1 047 0 1 047
Finansielle foretak (2) 8 407 0 8 407
Ikke-finansielle foretak (2) 49 593 0 49 593
Husholdninger mv. (4) 3 430 0 3 430
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 1 109 0 1 109
Utlandet (5) 44 378 243 44 135
     
Andre innskudd i alt 462 183 0 462 183
Offentlig forvaltning (1) 37 0 37
Finansielle foretak (2) 14 622 0 14 622
Ikke-finansielle foretak (2) 22 250 0 22 250
Husholdninger mv. (4) 396 0 396
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 244 0 244
Utlandet (5) 424 808 0 424 808
     
Av hovedposten andre innskudd:   
Premiefond (1) 0 0 0
Offentlig forvaltning (2) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (4) 0 0 0
Husholdninger mv. 0 0 0
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (5) 0 0 0
Utlandet 0 0 0
     
Skattetrekkskonti 0 0 0
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (2) 0 0 0
Husholdninger mv. (4) 0 0 0
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 0 0 0
Utlandet (5) 0 0 0
     
Pensjonssparing i bank (IPA) 0 0 0
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (2) 0 0 0
Husholdninger mv. (4) 0 0 0
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 0 0 0
Utlandet (5) 0 0 0
     
Innskuddspensjon i arbeidsforhold 0 0 0
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (2) 0 0 0
Husholdninger mv. (4) 0 0 0
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 0 0 0
Utlandet (5) 0 0 0
     
Innskudd med børsavkastning 0 0 0
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (2) 0 0 0
Husholdninger mv. (4) 0 0 0
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 0 0 0
Utlandet (5) 0 0 0
     
Boligspareordning for ungdom (BSU)/Sparing med skattefradrag (SMS) 0 0 0
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (2) 0 0 0
Husholdninger mv. (4) 0 0 0
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 0 0 0
Utlandet (5) 0 0 0
     
Øvrige andre innskudd 462 022 0 462 022
Offentlig forvaltning (1) 37 0 37
Finansielle foretak (2) 14 622 0 14 622
Ikke-finansielle foretak (2) 22 250 0 22 250
Husholdninger mv. (4) 396 0 396
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 244 0 244
Utlandet (5) 424 717 0 424 717
Standardtegn i tabeller ,