Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
40 Spesifikasjoner av innskudd på forskjellige innskuddstyper. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker
Innskudd i alt uten avtalt løpetid 1 562 009 239 878 1 322 131
Offentlig forvaltning (1) 245 791 181 842 63 949
Finansielle foretak (2) 136 042 57 730 78 312
Ikke-finansielle foretak (2) 358 082 0 358 082
Husholdninger mv. (4) 621 649 50 621 599
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 535 809 0 535 809
Utlandet (5) 200 445 255 200 190
     
Innskudd i alt med avtalt løpetid 1 018 203 33 1 018 170
Offentlig forvaltning (1) 18 610 33 18 577
Finansielle foretak (2) 79 941 0 79 941
Ikke-finansielle foretak (2) 135 293 0 135 293
Husholdninger mv. (4) 162 345 0 162 345
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 140 611 0 140 611
Utlandet (5) 622 014 0 622 014
     
Innskudd på transaksjonskonti i alt 1 163 189 239 878 923 311
Offentlig forvaltning (1) 242 511 181 842 60 669
Finansielle foretak (2) 130 621 57 730 72 891
Ikke-finansielle foretak (2) 324 524 0 324 524
Husholdninger mv. (4) 271 606 50 271 555
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 209 450 0 209 450
Utlandet (5) 193 927 255 193 671
     
Andre innskudd i alt 1 417 421 33 1 417 388
Offentlig forvaltning (1) 21 890 33 21 857
Finansielle foretak (2) 85 362 0 85 362
Ikke-finansielle foretak (2) 168 850 0 168 850
Husholdninger mv. (4) 512 389 0 512 389
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 466 970 0 466 970
Utlandet (5) 628 657 0 628 657
     
Av hovedposten andre innskudd:   
Premiefond (1) 25 0 25
Offentlig forvaltning (2) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (4) 24 0 24
Husholdninger mv. 1 0 1
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (5) 1 0 1
Utlandet 0 0 0
     
Skattetrekkskonti 31 923 0 31 923
Offentlig forvaltning (1) 8 052 0 8 052
Finansielle foretak (2) 2 056 0 2 056
Ikke-finansielle foretak (2) 19 851 0 19 851
Husholdninger mv. (4) 1 842 0 1 842
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 108 0 108
Utlandet (5) 121 0 121
     
Pensjonssparing i bank (IPA) 685 0 685
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (2) 0 0 0
Husholdninger mv. (4) 680 0 680
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 641 0 641
Utlandet (5) 5 0 5
     
Innskuddspensjon i arbeidsforhold 164 0 164
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 1 0 1
Ikke-finansielle foretak (2) 22 0 22
Husholdninger mv. (4) 140 0 140
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 128 0 128
Utlandet (5) 1 0 1
     
Innskudd med børsavkastning 10 441 0 10 441
Offentlig forvaltning (1) 154 0 154
Finansielle foretak (2) 17 0 17
Ikke-finansielle foretak (2) 1 302 0 1 302
Husholdninger mv. (4) 8 887 0 8 887
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 8 641 0 8 641
Utlandet (5) 81 0 81
     
Boligspareordning for ungdom (BSU)/Sparing med skattefradrag (SMS) 17 643 0 17 643
Offentlig forvaltning (1) 0 0 0
Finansielle foretak (2) 0 0 0
Ikke-finansielle foretak (2) 0 0 0
Husholdninger mv. (4) 17 507 0 17 507
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 17 318 0 17 318
Utlandet (5) 136 0 136
     
Øvrige andre innskudd 1 356 143 33 1 356 110
Offentlig forvaltning (1) 13 684 33 13 651
Finansielle foretak (2) 83 288 0 83 288
Ikke-finansielle foretak (2) 147 651 0 147 651
Husholdninger mv. (4) 483 332 0 483 332
Av dette: Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 440 133 0 440 133
Utlandet (5) 628 188 0 628 188
Standardtegn i tabeller ,