Statistisk sentralbyrå

Oljevirksomheten - investeringer

3 Påløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift. 3. kvartal 2010 - 3. kvartal 2012. Millioner kroner
  2010 2011 2012
  3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.
Totalt 23 034 23 527 24 090 26 810 29 481 32 607 30 938 35 530 35 931
                   
Feltutbygging i alt 7 579 5 714 7 248 9 242 10 170 10 815 10 484 12 377 13 692
Varer 1 968 3 068 4 141 5 539 5 706 5 774 5 485 5 863 6 727
Tjenester 2 501 1 199 1 682 1 788 2 156 2 452 3 008 3 811 4 539
Produksjonsboring 3 111 1 447 1 425 1 915 2 308 2 589 1 991 2 704 2 426
                   
Felt i drift i alt 15 455 17 813 16 842 17 568 19 310 21 793 20 453 23 153 22 239
Varer 1 191 1 233 1 163  912 1 467 1 752 1 390 1 727 2 328
Tjenester 5 848 7 134 5 184 7 127 8 185 10 433 8 284 9 188 9 658
Produksjonsboring 8 415 9 446 10 495 9 529 9 659 9 608 10 779 12 239 10 253

Standardtegn i tabeller