Statistisk sentralbyrå

Oljevirksomheten - investeringer

2 Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart. 3. kvartal 2010-3. kvartal 2012. Mill.kr
  2010 2011 2012
  3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.
Letekostnader i alt 5 387 7 228 5 990 6 190 7 977 6 612 6 314 5 680 5 545
                   
Undersøkelsesboring 3 580 5 519 4 504 4 952 6 213 4 872 4 788 3 872 3 660
Generelle undersøkelser  921  594  356  526  852  630  484  957 1 013
Feltevaluering/feltutvikling  452  578  411  304  373  552  327  319  332
Administrasjon og andre kostnader  434  537  720  408  538  559  716  532  540

Standardtegn i tabeller