Statistisk sentralbyrå

Oljevirksomheten - investeringer

1 Påløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. 2008-2013. Mill.kr
  2008 2009 2010 2011 20121 20122 20131 20132
I alt  124 242  135 825  125 421  146 290  180 600  184 942  207 815  204 045
                 
Utvinning av råolje og naturgass i alt  122 479  135 298  124 868  145 820  180 258  184 561  207 275  203 558
                 
Leting og konseptstudier 24 411 27 889 25 493 27 399 27 881 29 176 36 994 40 700
                 
Feltutbygging og felt i drift 92 801  100 150 92 587  112 987  147 931  150 668  166 319  158 990
                 
Feltutbygging 35 184 36 581 30 352 37 475 53 582 55 121 63 807 62 128
Varer 21 439 19 089 12 475 21 161 24 751 24 396 26 143 424 634
Tjenester 8 551 9 190 7 187 8 077 16 912 18 162 19 617 418 506
Produksjonsboring 5 193 8 302 10 690 8 237 11 920 12 563 18 047 18 988
                 
Felt i drift 57 617 63 569 62 235 75 513 94 348 95 546  102 512 96 862
Varer 5 022 5 793 4 797 5 294 8 005 7 274 7 346 6 427
Tjenester 21 625 25 520 24 273 30 928 37 941 39 131 40 924 38 090
Produksjonsboring 30 970 32 256 33 165 39 291 48 403 49 141 54 242 52 344
                 
Landvirksomhet3 5 267 7 259 6 788 5 434 4 446 4 717 3 963 3 868
                 
Rørtransport 1 763  528  552  469  342  381  540  488
1  Registrert 4. kvartal 2012.
2  Registrert 3. kvartal 2012.
3  Omfatter kontorer, baser og terminalanlegg på land.
4  Anslag revidert etter 3. kvartals publisering.

Standardtegn i tabeller