Statistisk sentralbyrå

Oljevirksomheten - investeringer

3 Påløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift. 2. kvartal 2010-2. kvartal 2012. Millioner kroner
  2010 2011 2012
  2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv.
Totalt 24 862 23 034 23 527 24 090 26 810 29 481 32 607 30 938 35 522
                   
Feltutbygging i alt 9 240 7 579 5 714 7 248 9 242 10 170 10 815 10 484 12 377
Varer 4 446 1 968 3 068 4 141 5 539 5 706 5 774 5 485 5 863
Tjenester 1 943 2 501 1 199 1 682 1 788 2 156 2 452 3 008 3 811
Produksjonsboring 2 851 3 111 1 447 1 425 1 915 2 308 2 589 1 991 2 704
                   
Felt i drift i alt 15 623 15 455 17 813 16 842 17 568 19 310 21 793 20 453 23 144
Varer 1 279 1 191 1 233 1 163  912 1 467 1 752 1 390 1 727
Tjenester 6 263 5 848 7 134 5 184 7 127 8 185 10 433 8 284 9 179
Produksjonsboring 8 081 8 415 9 446 10 495 9 529 9 659 9 608 10 779 12 239

Standardtegn i tabeller