Statistisk sentralbyrå

Oljevirksomheten - investeringer

2 Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart. 2. kvartal 2010-2. kvartal 2012. Millioner kroner
  2010 2011 2012
  2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv.
Letekostnader i alt 6 855 5 387 7 228 5 990 6 190 7 977 6 612 6 314 5 680
                   
Undersøkelsesboring 4 927 3 580 5 519 4 504 4 952 6 213 4 872 4 788 3 872
Generelle undersøkelser  772  921  594  356  526  852  630  484  957
Feltevaluering/feltutvikling  352  452  578  411  304  373  552  327  319
Administrasjon og andre kostnader  804  434  537  720  408  538  559  716  532

Standardtegn i tabeller