Statistisk sentralbyrå

Oljevirksomheten - investeringer

1 Påløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. 2008-2013. Millioner kroner
  2008 2009 2010 2011 20121 20122 20131 20132
I alt  124 242  135 825  125 421  146 290  184 929  186 654  204 041  194 285
                 
Utvinning av råolje og naturgass i alt  122 479  135 298  124 868  145 820  184 548  186 292  203 554  193 800
                 
Leting og konseptstudier 24 411 27 889 25 493 27 399 29 176 29 948 40 700 35 376
                 
Feltutbygging og felt i drift 92 801  100 150 92 587  112 987  150 655  151 706  158 986  154 556
                 
Feltutbygging 35 184 36 581 30 352 37 475 55 121 53 980 62 128 61 010
Varer 21 439 19 089 12 475 21 161 24 396 25 818 19 634 27 052
Tjenester 8 551 9 190 7 187 8 077 18 162 16 484 23 506 14 845
Produksjonsboring 5 193 8 302 10 690 8 237 12 563 11 678 18 988 19 114
                 
Felt i drift 57 617 63 569 62 235 75 513 95 534 97 726 96 858 93 546
Varer 5 022 5 793 4 797 5 294 7 274 7 254 6 427 6 756
Tjenester 21 625 25 520 24 273 30 928 39 119 39 802 38 086 37 332
Produksjonsboring 30 970 32 256 33 165 39 291 49 141 50 670 52 344 49 458
                 
Landvirksomhet3 5 267 7 259 6 788 5 434 4 717 4 638 3 868 3 868
                 
Rørtransport 1 763  528  552  469  381  362  488  485
1  Registrert 3. kvartal 2012.
2  Registrert 2. kvartal 2012.
3  Omfatter kontorer, baser og terminalanlegg på land.

Standardtegn i tabeller