Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

29 Opprinnelig utvinnbart volum og gjenværende reserver i felt og funn i produksjon per 31. desember 2010
Feltnavn Opprinnelig salgbare1 Gjenværende4
Olje, millioner Sm3 Gass, milliarder Sm3 NGL, millioner tonn Kondensat, millioner Sm3 Totalt millioner Sm3 o.e.2 Olje, millioner Sm3 Gass, milliarder Sm3 NGL, millioner tonn Kondensat, millioner Sm3 Totalt millioner Sm3 o.e.2
I alt 4 397,9 3 324,5  241,0  129,2 8 309,7  810,8 2 006,5  111,6 35,0 3 064,5
Alve 1,4 5,6 1,2 - 9,3 0,9 3,9 0,9 - 6,5
Alvheim 36,5 8,1 - - 44,6 24,7 7,0 - - 31,7
Balder 69,7 1,8 - - 71,5 17,9 0,6 - - 18,5
Blane 0,9 0,1 - - 0,9 0,5 0,1 - - 0,5
Brage 56,0 3,9 1,3 - 62,4 2,6 0,9 0,2 - 3,9
Draugen  143,1 1,5 2,6 -  149,6 15,4 - 0,4 - 16,1
Ekofisk  534,6  158,1 14,7 -  720,6  111,2 18,8 2,0 -  133,7
Eldfisk  133,8 44,0 4,1 -  185,6 38,8 5,3 0,3 - 44,7
Embla 10,4 4,2 0,5 - 15,5 0,4 0,6 0,1 - 1,1
Enoch 0,5 - - - 0,5 0,2 - 0,0 - 0,2
Fram 26,8 8,7 0,5 - 36,5 7,2 7,3 0,4 - 15,3
Gaupe3 1,2 3,4 0,2 0,1 5,1 1,2 3,4 0,2 0,1 5,1
Gimle 2,8 0,8 0,2 - 4,0 0,5 0,8 0,2 - 1,6
Gjøa 10,3 33,9 5,8 - 55,2 10,0 33,6 5,8 - 54,7
Glitne 8,7 - - - 8,7 0,2 - - - 0,2
Goliat3 30,6 7,3 0,3 - 38,5 30,6 7,3 0,3 - 38,5
Grane  120,7 - - -  120,7 47,5 - - - 47,5
Gudrun3 11,2 6,0 1,2 - 19,5 11,2 6,0 1,2 - 19,5
Gullfaks  365,4 23,0 2,8 -  393,8 16,7 - - - 16,7
Gullfaks Sør 53,0 64,5 9,4 -  135,4 14,3 35,5 5,7 - 60,7
Gungne - 14,0 2,0 4,6 22,4 0,0 1,0 0,2 0,4 1,9
Gyda 37,7 6,6 2,0 - 48,1 2,4 0,5 0,1 - 3,1
Heidrun  169,0 43,2 2,2 -  216,4 33,9 30,1 1,6 - 67,1
Heimdal 8,1 46,8 - - 54,9 1,6 1,7 - - 3,3
Hod 9,9 1,7 0,4 - 12,5 0,6 0,1 0,1 - 1,0
Huldra 5,0 16,6 0,1 - 21,8 0,1 0,9 - - 1,0
Jotun 24,7 0,9 - - 25,5 2,3 - - - 2,3
Kristin 22,2 27,7 6,4 2,1 64,1 7,9 12,2 3,2 - 26,2
Kvitebjørn 27,6 93,6 5,2 -  131,0 15,2 67,8 2,9 - 88,5
Marulk3 0,7 8,8 1,5 - 12,2 0,7 8,8 1,5 - 12,2
Mikkel 4,3 23,0 6,3 2,3 41,4 1,8 10,7 3,0 - 18,2
Morvin 9,2 3,2 0,7 - 13,8 8,8 3,2 0,7 - 13,3
Murchison 14,8 0,4 - - 15,2 1,1 - - - 1,1
Njord 26,8 14,0 2,7 - 46,0 2,1 8,3 1,4 - 13,1
Norne 93,4 11,7 1,7 -  108,2 8,8 5,5 0,9 - 16,1
Ormen Lange 0,0  300,9 - 18,9  319,8 0,0  246,1 0,0 14,6  260,8
Oseberg  377,2  106,6 10,5 -  503,9 22,6 77,9 3,6 -  107,4
Oseberg Sør 52,6 11,8 1,5 - 67,2 13,0 5,7 1,5 - 21,6
Oseberg Øst 28,4 0,4 0,1 - 28,9 10,6 0,1 0,1 - 10,9
Oselvar 4,0 4,5 - - 8,5 4,0 4,5 - - 8,5
Rev 1,1 4,9 0,3 - 6,6 0,5 3,3 0,3 - 4,4
Ringhorne Øst 15,0 0,3 - - 15,3 7,8 0,2 - - 7,9
Sigyn 0,0 7,1 2,4 5,9 17,6 0,0 1,7 0,3 0,8 3,0
Skarv3 16,5 42,1 5,5 - 69,0 16,5 42,1 5,5 - 69,0
Skirne 2,0 9,1 - - 11,2 0,5 1,7 - - 2,2
Sleipner Vest -  125,5 8,9 30,5  172,9 - - - - -
Sleipner Øst - 65,6 13,1 26,6  117,1 - - - - -
Sleipner Vest og Øst5 - - - - - - 25,4 2,0 5,0 34,2
Snorre  241,2 6,5 4,7 -  256,7 65,4 0,4 0,1 - 66,0
Snøhvit -  160,6 6,4 18,1  190,9 -  149,8 5,8 16,1  176,9
Statfjord  567,3 78,8 19,7 1,0  684,5 4,6 15,5 3,3 0,5 26,8
Statfjord Nord 39,4 2,1 1,1 - 43,5 3,3 - 0,3 - 3,8
Statfjord Øst 36,8 3,9 2,1 - 44,7 1,6 0,2 0,8 - 3,2
Sygna 10,7 - - - 10,7 1,0 - - - 1,0
Tambar 8,9 2,0 0,3 - 11,5 0,4 2,0 - - 2,5
Tambar Øst 0,3 - 0,2 - 0,7 0,1 - - - 0,1
Tor 24,4 10,9 1,2 - 37,6 1,0 0,1 - - 1,1
Tordis 59,7 5,3 1,7 - 68,3 5,3 1,5 0,3 - 7,4
Troll  250,0 1 330,7 25,7 1,6 1 631,1 36,6  942,0 20,8 -2,7 1 015,4
Trym - 4,4 - 1,3 5,8 - 4,4 - 1,3 5,8
Tune 3,3 18,0 0,2 - 21,6 - 0,3 0,1 - 0,4
Tryrihans 31,4 37,1 4,2 - 76,5 25,7 36,7 4,1 - 70,3
Ula 92,3 3,9 3,5 -  102,7 21,3 - 0,8 - 23,0
Urd 7,0 0,1 - - 7,1 2,6 - - - 2,6
Vale 2,3 2,3 - - 4,6 1,1 1,4 - - 2,5
Valhall  145,5 26,9 5,4 -  182,7 42,2 6,7 2,2 - 53,1
Varg 16,5 - - - 16,5 3,1 - - - 3,1
Vega 1,7 9,4 0,5 - 12,1 1,7 9,4 0,5 - 12,1
Vega Sør 3,6 8,7 0,4 - 13,1 3,6 8,7 0,4 - 13,1
Veslefrikk 54,8 5,6 2,0 - 64,1 3,9 3,4 0,8 - 8,7
Vigdis 58,7 1,4 1,0 - 62,0 11,0 - 0,2 - 11,4
Vilje 8,3 - - - 8,3 4,5 - - - 4,5
Visund 30,4 48,7 6,1 - 90,8 9,4 42,8 5,7 - 63,1
Volund 6,4 0,7 - - 7,1 5,6 0,7 - - 6,3
Volve 8,1 0,7 0,1 0,1 9,2 2,0 0,1 - - 2,0
Yme 20,0 - - - 20,0 12,1 - - - 12,1
Yttergryta 0,4 1,8 0,3 - 2,7 0,1 1,2 0,2 - 1,7
Åsgard  100,8  188,3 36,0 16,1  373,5 26,9 89,0 18,3 -1,1  149,7
1  Tabellen gir forventningsverdier. Alle estimater er gjenstand for usikkerhet.
2  Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9.
3  Felt med godkjent utbyggningsplan der produksjonen ikke var startet 31.12.2010.
4  Negative tall for gjenværende reserver på enkelte felt skyldes at produktet ikke er rapportert under opprinnelig salgbart volum. Dette gjelder produsert NGL og kondensat.
5  Gassproduksjonen på Sleipner Vest og Øst blir målt samlet
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no 

Standardtegn i tabeller