Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

28 Historisk produksjon fra felt der produksjonen er avsluttet og fra felt som er i produksjon per 31. desember 2010
Feltnavn Opprinnelig utvinnbare reserver
Olje, mill. Sm3 Gass, mrd. Sm3 NGL, mill. tonn Kondensat, mill. Sm3 Totalt mill. Sm3 o.e.1 Funnår2
I alt Solgt og levert 3 625,6 1 547,1  133,2 95,1 5 521,0  
             
Sum nedstengte felt 38,3  228,6 3,7 0,9  274,9  
             
Albuskjell 7,4 15,5 1,0 - 24,8 1 972
Cod 2,9 7,3 0,5 - 11,2 1 968
Edda 4,8 2,0 0,2 - 7,2 1 972
Frigg -  116,2 - 0,5  116,6 1 971
Frøy 5,6 1,6 - 0,1 7,3 1 987
Lille-Frigg 1,3 2,2 - - 3,5 1 975
Mime 0,4 0,1 - - 0,5 1 982
Nordøst Frigg - 11,6 - 0,1 11,7 1 974
Odin - 27,3 - 0,2 27,5 1 974
Tommeliten Gamma 3,9 9,7 0,6 - 14,6 1 978
Vest Ekofisk 12,2 26,0 1,4 - 40,8 1 970
Øst Frigg   9,2 - 0,1 9,3 1 973
             
Sum produksjon 3 587,2 1 318,5  129,5 94,1 5 246,0  
33/9-6 Delta3 0,0 - - - 0,0 1 976
Alve 0,5 1,7 0,3 - 2,8 1 990
Alvheim 11,8 1,0 - - 12,9 1 998
Balder 51,8 1,2 - - 53,0 1 967
Blane 0,4 - - - 0,4 1 989
Brage 53,3 3,0 1,1 - 58,5 1 980
Draugen  127,7 1,5 2,3 -  133,4 1 984
Ekofisk  423,4  139,3 12,7 -  586,8 1 969
Eldfisk 95,0 38,6 3,8 -  140,9 1 970
Embla 10,0 3,6 0,4 - 14,4 1 988
Enoch 0,2 0,0 - - 0,2 1 991
Fram 19,5 1,3 0,1 - 21,1 1 992
Gimle 2,3 0,1 - - 2,4 2 004
Gjøa 0,2 0,2 - - 0,5 1 989
Glitne 8,6 - - - 8,6 1 995
Grane 73,2 - - - 73,2 1 991
Gullfaks  348,7 23,1 2,8 -  377,1 1 978
Gullfaks sør 38,7 28,9 3,7 - 74,6 1 978
Gungne - 13,0 1,8 4,2 20,6 1 982
Gyda 35,3 6,1 1,9 - 45,0 1 980
Heidrun5  135,1 13,3 0,5 -  149,4 1 985
Heimdal 6,5 45,1 - - 51,6 1 972
Hod 9,4 1,6 0,3 - 11,5 1 974
Huldra 4,9 15,7 0,1 - 20,8 1 982
Jotun 22,3 0,9 - - 23,2 1 994
Kristin 14,3 15,4 3,2 2,1 38,0 1 997
Kvitebjørn 12,4 25,8 2,3 - 42,5 1 994
Mikkel 2,5 12,3 3,3 2,2 23,2 1 987
Morvin 0,4 - - - 0,4 2 001
Murchison 13,7 0,3 0,3 - 14,7 1 975
Njord 24,7 5,7 1,3 - 32,9 1 986
Norne 84,6 6,2 0,7 - 92,1 1 992
Ormen Lange - 54,7 - 4,3 59,0 1 997
Oseberg  354,7 28,7 6,9 -  396,5 1 979
Oseberg Sør 39,6 6,0 - - 45,6 1 984
Oseberg Øst 17,8 0,3 - - 18,1 1 981
Rev 0,5 1,7 - - 2,2 2 001
Ringhorne Øst 7,2 0,2 - - 7,4 2 003
Sigyn - 5,4 2,1 5,2 14,6 1 982
Skrine 1,6 7,5 - - 9,0 1 990
Sleipner Vest og Øst4 -  165,8 19,9 52,1  255,7 1 974
Snorre  175,8 6,2 4,6 -  190,6 1 979
Snøhvit - 10,8 0,6 2,1 13,9 1 984
Statfjord  562,7 63,3 16,4 0,5  657,7 1 974
Statfjord Nord 36,1 2,3 0,8 - 39,8 1 977
Statfjord Øst 35,2 3,8 1,3 - 41,5 1 976
Sygna 9,8 - - - 9,8 1 996
Tambar 8,5 - 0,2 - 8,9 1 983
Tambar Øst 0,2 - - - 0,2 2 007
Tor 23,4 10,8 1,2 - 36,5 1 970
Tordis 54,4 3,8 1,4 - 60,9 1 987
Troll6  213,4  388,7 4,9 4,3  615,7 1 979
Tune 3,4 17,7 0,1 - 21,4 1 996
Tyrihans 5,7 0,4 0,1 - 6,2 1 983
Ula 71,0 3,9 2,6 - 79,8 1 976
Urd 4,4 0,1 - - 4,5 2 000
Vale 1,2 0,9 - - 2,1 1 991
Valhall  103,3 20,2 3,2 -  129,6 1 975
Varg 13,4 - - - 13,4 1 984
Vega - - - - 0,0 1 981
Vega Sør - - - - 0,0 1 987
Veslefrikk 50,9 2,2 1,2 - 55,3 1 981
Vigdis 47,7 1,4 0,8 - 50,6 1 986
Vilje 3,8 0,2 - - 4,0 2 003
Visund 21,0 5,9 0,4 - 27,7 1 986
Volund 0,8 0,1 - - 0,9 1 994
Volve 6,2 0,6 0,1 0,1 7,1 1 993
Yme 7,9 - - - 7,9 1 987
Yttergryta 0,2 0,6 0,1 - 1,1 2 007
Åsgard 73,8 99,3 17,7 17,1  223,8 1 981
1  1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm3.
2  Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår i feltet.
3  33/9-6 Delta har prøveproduksjon.
4  Gassproduksjonene for Sleipner Vest og Sleipner Øst måles samlet.
5  Heidrun omfatterer Tjeldbergodden.
6  Troll omfatter TOGI.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no 

Standardtegn i tabeller