Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

27 Netto Kondensat-produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Troll Åsgard Sigyn Mikkel Kristinl Snøhvit Ormen Lange Volve
1999  218 - - - - - - -
2000  750 98 - - - - - -
2001  639  681 - - - - - -
2002  768 2 592 - - - - - -
2003 1 512 4 329 1 042  205 - - - -
2004  450 3 853 1 018  732 - - - -
2005 - 3 351  986  760  195 - - -
2006 - 2 209  725  532 1 902 - - -
2007 - -  672 - -  111  135 -
2008 - -  508 - -  506  967 26
2009 - -  471 - -  598 1 646 39
2010 - -  334 - -  842 1 529 17
                 
Januar-juni 2010 - -  165 - -  427  823 11
Januar-juni 2011 - -  181 - -  307  784 4
                 
2010                
Januar - - 30 - - 86  123 3
Februar - - 29 - - 69  159 2
Mars - - 14 - - 81  129 0
April - - 28 - - 73  150 2
Mai - - 30 - - 32  137 2
Juni - - 33 - - 86  125 2
                 
2011                
Januar - - 33 - - 50  145 1
Februar - - 28 - - 80  130 1
Mars - - 34 - - 91  149 1
April - - 29 - - 84  159 1
Mai - - 29 - - 0  138 1
Juni - - 28 - - 0 62 0
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller