Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

26 Netto Kondensat-produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Sleipner Øst Lille-Frigg Frøy Gungne Sleipner Vest
1993  520 - - - -
1994 2 809 - - - -
1995 3 716 3 5 - -
1996 3 755 3 23 73  584
1997 3 217 6 17  468 2 695
1998 3 075 3 17  215 2 688
1999 3 130 4 27  298 2 823
2000 2 519 - 16  204 2 690
2001 2 266 - 1  379 2 592
2002 1 800 - -  523 2 336
2003 1 194 - -  673 2 104
2004  820 - -  526 1 677
2005  693 - -  390 2 003
2006  529 - -  294 1 783
2007  467 - -  255 1 790
2008  309 - -  213 1 267
2009  173 - -  158 1 241
2010  152 - -  119 1 047
           
Januar-juni 2010 85 - - 58  554
Januar-juni 2011 72 - - 42  655
           
2010          
Januar 16 - - 10 82
Februar 13 - - 9 71
Mars 7 - - 5  105
April 15 - - 10  100
Mai 19 - - 12 96
Juni 15 - - 13  100
           
2011          
Januar 12 - - 7 86
Februar 9 - - 7 83
Mars 10 - - 9 95
April 15 - - 7  123
Mai 13 - - 7  134
Juni 13 - - 6  134
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller