Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

24 Netto NGL1 -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Gimle Blane Snøhvit Fram Volve Yttergryta Alve Tyrihans
2005 21 - - - - - - -
2006 4 - - - - - - -
2007 - 2 14 4 - - - -
2008 - 6  247 27 67 - - -
2009 - 5  324 69  119  111  313  119
2010 - 3  472 79 56  115  291 25
                 
Januar-juni 2010 - 2  242 51 34 59  158 21
Januar-juni 2011 - 2  175 25 16 59  129 41
                 
2010                
Januar - 0 52 7 8 10 29 0
Februar - 0 40 11 6 9 26 0
Mars - 0 47 7 1 10 29 0
April   0 41 9 7 10 20 0
Mai   0 17 8 7 10 29 12
Juni   0 44 9 5 10 26 9
                 
2011                
Januar - 0 29 3 3 10 22 0
Februar - 0 46 4 2 9 16 0
Mars - 0 52 3 3 10 18 0
April   0 48 4 3 9 17 0
Mai   0 0 2 3 11 29 18
Juni   0 0 9 1 10 28 23
1  NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller