Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

23 Netto NGL1 -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Tune Sigyn Vigdis Mikkel Troll Øst Kvitebjørn Kristin Urd Visund
2003 1 - - - - - - - -
2003 42  612 53  195 - - - - -
2004 46  660  258  857  282 34 - - -
2005 34  658  228  914 1 310  590 76 3 43
2006 27  501  328  881 1 400  810 1 119 18  127
2007 20  493  293 1 000 1 369  140 1 578 8  133
2008 21  438  180  793 1 075  453 1 625 6 89
2009 18  383  142  927 1 064  812 1 209 2  134
2010 12  255 81  903 1 071  771  756 1  106
                   
Januar-juni 2010 9  134 64  471  693  505  429 1 71
Januar-juni 2011 6  137 75  444  409  234  365 0 16
                   
2010                  
Januar 2 25 15 76  136 80 91 0 10
Februar 2 24 14 75  130 77 83 0 13
Mars 1 11 12 81  153 91 70 0 12
April 1 25 6 80 75 97 57 0 14
Mai 2 25 12 79  100 73 66 0 11
Juni 1 24 4 80 99 88 61 0 12
                   
2011                  
Januar 1 23 11 79 89 45 58 0 5
Februar 1 20 32 71 83 41 56 0 4
Mars 1 23 18 72 98 37 43 0 5
April 1 23 3 66 33 25 59 0 2
Mai 1 25 6 80 23 17 75 0 0
Juni 1 23 5 76 83 68 73 0 0
1  NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller