Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

22 Netto NGL1 -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Oseberg Gullfaks Sør Åsgard Draugen Norne Heidrun Tambar Huldra Rev
2000  630  105 86 34 - - - - -
2001  955  151 1 306  734  208  192 25 2 -
2002 1 019  458 2 224  642  146  112 87 52 -
2003 1 025  579 3 526  495  181  175 72 23 -
2004 1 184  741 3 488  556  205  161 46 43 -
2005 1 165  824 3 639  448  208 86 70 42 -
2006 1 255  967 3 609  333  114  102 56 22 -
2007 1 303 1 017 4 160  282  135 69 35 1 -
2008 1 179  878 4 022  273 92 54 37 1 -
2009 1 075  822 4 517  238 49 52 16 - -
2010  959  741 4 658  150 43 36 13 - 5
                   
Januar-juni 2010  569  388 2 406 75 22 24 7 0 5
Januar-juni 2011  544  145 2 441 64 41 10 6 0 24
                   
2010                  
Januar 90 71  395 16 3 1 1 0 5
Februar  106 68  391 10 6 3 1 0 0
Mars  113 75  407 14 2 6 1 0 0
April  120 71  376 13 3 6 1 0 0
Mai 95 71  411 9 3 8 1 0 0
Juni 44 32  426 13 4 0 0 0 0
                   
2011                  
Januar 99 48  436 13 7 1 1 0 6
Februar 89 29  377 12 7 0 1 0 0
Mars  105 33  400 12 6 0 1 0 6
April  114 22  385 12 7 0 1 0 5
Mai 67 6  471 5 8 5 1 0 4
Juni 71 6  372 10 6 5 1 0 4
1  NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller