Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

21 Netto NGL1 -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Snorre Embla Brage Sleipner Øst Statfjord Øst Tordis Statfjord Nord Gungne Sleipner Vest
1992 87 - - - - - - - -
1993  495 46 31  299 - - - - -
1994  610 96  174 1 784 14 41 - - -
1995  680 86  152 2 489 66  171 70 - -
1996  628 72  209 2 548  107  199  159 37  207
1997  568 62  146 2 187  137  197 92  223  780
1998  615 39  195 2 102  130  196 88  102  865
1999  557 62  111 2 206  156  216 89  138 1 084
2000  535 61  115 1 854  230  199 81  127 1 069
2001  975 43  158 1 821  287  323  108  280 1 363
2002  936 36  109 1 734  194  319  126  305 1 341
2003  667 34 81 1 067  181  261  137  407 1 049
2004  262 40 68  896  148  215  116  331  871
2005  405 30 86  790  289  190  198  333  867
2006  220 39 84  693  238 89  115  286  894
2007 84 25  107  605  219 76 64  266  867
2008  183 31  170  481 79 2 27  240  701
2009 95 32 96  366 35 5 7  193  820
2010 95 30 87  303 48 0 12  142  745
                   
Januar-juni 2010 77 14 50  146 32 0 7 72  381
Januar-juni 2011 48 14 37  136 12  158 4 60  453
                   
2010                  
Januar 12 3 6 28 4 0 1 12 54
Februar 9 3 6 23 5 0 1 12 47
Mars 2 3 6 13 6 0 1 6 67
April 7 3 7 25 6 0 1 13 69
Mai 27 3 11 25 5 0 1 15 68
Juni 20 0 14 33 4 0 1 14 77
                   
2011                  
Januar 2 3 7 28 2 29 1 9 65
Februar 1 3 7 22 2 24 1 8 63
Mars 13 3 5 26 2 27 1 10 75
April 22 2 8 19 2 32 1 11 85
Mai 6 2 4 20 2 22 1 12 84
Juni 5 1 6 21 1 24 0 11 81
1  NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller