Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

18 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. Mill. Sm3 o.e.
År/måned Volve Alvheim Vilje Rev Yttergryta Alve Tyrihans Volund
2008  169  146 28 - - - - -
2009  294  445 74  628  302  901  280 1
2010  156  437 84 1 033  313  832 42 81
                 
Januar-juni 2010 95  227 43  512  160  466 35 17
Januar-juni 2011 48  209 37  346  158  365 88 80
                 
2010                
Januar 24 37 7  102 28 88 0 0
Februar 17 36 7 93 25 78 0 0
Mars 2 40 8 96 28 84 0 0
April 19 39 8  111 26 58 0 3
Mai 19 37 8  108 27 82 21 7
Juni 15 37 7 0 27 76 15 7
                 
2011                
Januar 10 41 6 75 27 65 0 12
Februar 7 40 6 59 25 49 0 12
Mars 9 40 7 66 27 52 0 15
April 9 36 7 54 24 51 0 15
Mai 9 18 4 46 27 73 34 9
Juni 5 33 7 46 26 75 54 16
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller