Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

17 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. Mill. Sm3 o.e.
År/måned Urd Visund Ringhorne Øst Ormen Lange Snøhvit Fram Njord Gjøa
2005 11  345 - - - - - -
2006 69 1 039 31 - - - - -
2007 32 1 507 25 1 670  145 68 75 -
2008 21  793 35 11 437 2 355  288 1 997 -
2009 7 1 137 43 20 782 3 310  423 1 824 -
2010 3 1 116 31 20 851 4 999  569 1 802  213
                 
Januar-juni 2010 3  637 15 11 168 2 538  290  769 -
Januar-juni 2011 0  367 13 10 121 1 828  281  751 -
                 
2010                
Januar 1 93 2 1 801  505 35  138 -
Februar 1  117 2 1 868  405 51 46 -
Mars 1  109 3 1 875  482 43  123 -
April 0  107 3 1 994  443 49  138 -
Mai 0  102 3 1 860  195 57  173 -
Juni 0  109 2 1 771  509 56  152 -
                 
2011                
Januar 0  119 3 1 998  285 54  232 -
Februar 0 98 2 1 756  495 51  216 -
Mars 0  118 2 1 949  554 38  110 -
April 0 32 3 1 809  494 54 17 -
Mai 0 0 2 1 881 0 30 83 -
Juni 0 0 1  727 0 55 94 -
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller