Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

16 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. Mill. Sm3 o.e.
År/måned Vale Balder Vigdis Mikkel Skrine Kvitebjørn Gimle Kristin Trym
2003  119 32 38  463 - - - - -
2004  132  194  190 1 651  657  558 - - -
2005 62  254  187 1 738 1 197 4 340 62  190 -
2006  146  215  217 1 613 1 277 5 620 12 2 610 -
2007  136  189  209 1 850 1 023 1 083 - 3 690 -
2008  173  140  215 1 506 1 108 3 003 - 3 940 -
2009  155  111  199 1 782 1 205 5 080 - 2 878 -
2010 9 91  120 1 697  997 6 116 - 2 196 -
                   
Januar-juni 2010 0 48 93  880  510 3 419 - 1 180 -
Januar-juni 2011 0 32 95  833  386 2 788 - 1 052  163
                   
2010                  
Januar 0 9 22  146 91  573 -  236 -
Februar 0 9 20  139 90  547 -  206 -
Mars 0 8 20  153 97  625 -  175 -
April 0 8 10  147 89  572 -  176 -
Mai 0 8 16  145 69  521 -  190 -
Juni 0 6 6  150 74  581 -  196 -
                   
2011                  
Januar 0 7 15  151 89  633 -  213 -
Februar - 6 43  133 54  550 -  165 24
Mars - 6 22  133 81  553 -  130 27
April - 5 0  128 82  394    171 28
Mai - 4 9  146 40  214    212 48
Juni - 4 7  141 41  444    161 36
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller