Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

15 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. Mill. Sm3 o.e.
År/måned Jotun Gullfaks Sør Oseberg Åsgard Draugen Norne Huldra Sigyn Tune
1999 12 - - - - - - - -
2000  313  499 1 361  523 20 - - - -
2001  206  599 3 653 3 892  274 1 085 82 - -
2002 68 1 887 2 977 7 247  239  790 2 615 - 44
2003 48 2 543 4 958 10 073  166  756 2 958  913 3 332
2004 37 3 214 7 154 10 203  197  956 3 081  836 3 972
2005 51 3 803 6 564 10 513  162  946 1 919  844 3 118
2006 51 3 637 6 380 9 770  119  435 1 338  716 2 557
2007 45 4 043 3 997 11 441 99  510  767  649 1 801
2008 22 3 738 5 598 11 417 92  343 1 083  546 1 273
2009 11 2 639 2 380 12 247 75  181 1 054  470 1 056
2010 7 2 340 3 103 11 891 46  178  824  410  594
                   
Januar-juni 2010 4 1 199 1 362 6 211 23 81  446  212  377
Januar-juni 2011 3  813  612 6 079 19  149  272  223  273
                   
2010                  
Januar 1  266  583 1 077 5 13 86 36 68
Februar 1  228  211 1 013 3 23 78 34 66
Mars 1  216  194 1 077 4 9 84 19 59
April 1  192  275  943 4 12 49 40 58
Mai 1  206  180 1 044 3 10 71 42 68
Juni 1 90 -81 1 057 4 14 78 41 57
                   
2011                  
Januar 1  215  444 1 064 4 25 60 37 44
Februar 1  157  103  962 3 25 41 33 48
Mars 0  178 37 1 012 4 21 54 39 53
April 1  130 31  983 4 28 56 38 50
Mai 0 68 12 1 120 2 28 27 39 31
Juni 0 64 -15  938 3 21 35 37 48
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller