Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

14 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. Mill. Sm3 o.e.
År/måned Lille-Frigg Tordis Statfjord Øst Statfjord Nord Frøy Troll Heidrun Oseberg Sør Oseberg Øst
1994  584 93 32 - - - - - -
1995  609  278  136  119  154 - - - -
1996  532  364  221  329  345 5 390 9 - -
1997  271  390  256  173  289 13 951  331 - -
1998  149  320  246  166  169 19 954  566 - -
1999 41  338  278  157  249 25 461  652 - -
2000 -  304  344  121  358 24 666  608 - -
2001 -  336  304  114 42 21 433 1 346 - -
2002 -  317  214  138 - 25 581 1 137  197 31
2003 -  329  242  184 - 26 169 2 099  895 82
2004 -  281  194  153 - 26 362  755  954 67
2005 -  247  388  266 - 28 340  342  713 37
2006 -  107  332  160 - 30 701  424  759 24
2007 - 92  311 89 - 35 780  310  668 20
2008 - 2  113 38 - 29 739  241  603 8
2009 - 5 69 16 0 24 402  237  613 6
2010 - 0  109 31 0 28 555  177  629 7
                   
Januar-juni 2010 - 0 74 17 - 16 307  112  299 3
Januar-juni 2011 -  190 25 11 - 13 183  395  317 4
                   
2010                  
Januar - 0 10 3 - 3 337 5 58 1
Februar - 0 12 3 - 3 190 19 49 0
Mars - 0 16 3 - 3 534 27 52 1
April - 0 15 3 - 1 597 27 55 0
Mai - 0 12 3 - 2 377 35 51 1
Juni - 0 8 3 - 2 272 0 34 1
                   
2011                  
Januar - 37 4 2 - 3 107 66 55 0
Februar - 29 6 2 - 3 005 61 50 1
Mars - 29 5 2 - 3 428 65 31 1
April - 40 4 2 - 1 154 65 78 1
Mai - 26 4 2 -  675 62 38 0
Juni - 29 2 0 - 1 813 76 65 1
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller