Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

10 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Vilje Yttergryta Rev Alve 33/9-6 Delta Tyrihans Volund
2008  519 - - - - - -
2009 1 538  117  240  259 10 1 596 9
2010 1 785  117  293  244 21 4 065  801
               
Januar-juni 2010  891 60  147  136 15 1 789  160
Januar-juni 2011  817 52 61  147 8 2 734  829
               
2010              
Januar  136 9 24 25 3  262 0
Februar  135 6 28 23 3  271 0
Mars  154 12 31 24 3  227 0
April  156 12 30 17 2  240 29
Mai  159 11 29 24 3  356 64
Juni  151 11 5 22 2  434 66
               
2011              
Januar  135 11 15 17 0  512  125
Februar  133 9 11 13 1  433  127
Mars  147 11 11 14 1  432  155
April  153 10 9 20 2  402  163
Mai 90 11 9 45 3  501 94
Juni  159 0 6 37 2  453  167
Kilde: Oljedirektoratet.

Standardtegn i tabeller