Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

9 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Ringhorne Øst Kristin Mikkel Enoch Blane Volve Alvheim
2006  934 1 070  169 - - - -
2007 1 622 4 278  740 58 - 49 -
2008 1 979 4 398  590 68  139 1 770 2 300
2009 1 603 2 864  515 72  116 2 717 4 973
2010 1 094 1 741  457 48 94 1 699 4 570
               
Januar-juni 2010  591 1 002  242 28 45 1 037 2 469
Januar-juni 2011  485  543  217 15 55  512 1 927
               
2010              
Januar  107  208 41 6 9  232  419
Februar 97  180 39 4 8  166  398
Mars 99  163 43 5 9  169  444
April 98  159 40 4 9  160  412
Mai 97  148 39 5 9  166  394
Juni 92  143 40 4 1  145  402
               
2011              
Januar 86  115 38 3 9  107  386
Februar 77 65 34 2 9 75  355
Mars 82 58 35 3 10 95  352
April 81  103 34 3 9 92  331
Mai 82  102 38 3 9 90  180
Juni 77 99 39 1 9 54  322
Kilde: Oljedirektoratet.

Standardtegn i tabeller