Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

8 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Tune Fram Grane Skrine Kvitebjørn Urd Gimle Trym
2002 18 - - - - - - -
2003 1 139  694  751 - - - - -
2004  958 2 938 7 086  216  281 - - -
2005  506 1 861 10 308  297 2 187  191  300 -
2006  287 1 663 12 614  271 2 837 2 045  256 -
2007  165 2 641 11 992  212  548  846  550 -
2008 99 3 278 10 037  199 1 448  510  611 -
2009  112 3 381 10 724  205 2 349  363  333 -
2010 71 3 091 9 654  154 2 711  414  227 -
                 
Januar-juni 2010 43 1 577 4 935 80 1 546  239  120 -
Januar-juni 2011 30 1 471 4 487 44 1 142  142 87  117
                 
2010                
Januar 8  246  901 15  267 37 24 -
Februar 7  272  676 14  250 40 26 -
Mars 7  256  840 16  277 44 28 -
April 7  270  820 14  254 41 24 -
Mai 8  266  881 12  233 37 19 -
Juni 6  267  818 10  264 40 0 -
                 
2011                
Januar 5  281  829 1  282 33 18 -
Februar 5  237  706 8  230 30 15 17
Mars 5  195  777 13  218 33 15 20
April 5  241  754 10  147 19 16 20
Mai 3  260  752 11 86 4 12 34
Juni 6  257  669 2  178 23 10 26
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller