Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

7 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År / måned Visund Åsgard Jotun Oseberg Sør Sygna Tambar Glitne Huldra Vale
1999  628 3 901  863 - - - - - -
2000 2 253 7 837 7 166 1 432  642 - - - -
2001 2 536 8 320 5 480 4 456 2 550  535  746 38 -
2002 2 459 8 232 2 587 4 360 1 813 1 726 2 157 1 249 54
2003 2 021 6 944 2 235 5 060 1 638 1 463 1 686 1 183  153
2004 1 863 5 658 1 103 4 582 1 143  884  969  939  160
2005 1 116 4 637  764 4 182  691 1 240  827  485 77
2006 1 210 4 836  665 4 070  413  936  582  304  178
2007 2 251 6 793  515 3 173  377  649  469  168  173
2008 1 724 5 949  384 3 305  298  591  509  209  204
2009 1 563 5 729  312 2 634  130  341  372  192  183
2010 1 403 5 008  254 2 302 54  285  259  146 8
                   
Januar-juni 2010  776 2 629  139 1 297 27  136  142 79 0
Januar-juni 2011  435 2 077  115  965 35  147  104 47 1
                   
2010                  
Januar  119  467 24  238 5 26 28 16 0
Februar 87  421 23  218 4 24 24 14 0
Mars  153  444 25  225 4 28 27 15 0
April  143  408 23  207 5 27 18 9 0
Mai  138  476 24  215 5 30 20 13 0
Juni  136  412 21  193 5 2 25 13 0
                   
2011                  
Januar  147  444 21  174 7 25 12 10 1
Februar  121  335 18  170 6 22 12 7 0
Mars  131  340 20  173 10 26 22 9 0
April 36  383 19  190 7 27 20 9 0
Mai 0  341 19  106 6 20 18 5 0
Juni 0  234 17  151 0 27 19 5 0
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller