Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

6 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Vigdis Njord Norne Varg Gullfaks Sør Oseberg Øst Vega Vega Sør
1997 1 597  367  415 - - - - -
1998 4 724 1 696 6 316 10 69 - - -
1999 5 109 3 523 8 305 1 743 2 207  911 - -
2000 4 198 3 921 10 420 1 738 2 994 2 554 - -
2001 3 670 2 937 11 297 1 185 3 838 3 813 - -
2002 3 053 1 863 10 270  784 3 729 3 113 - -
2003 3 362 1 764 8 552  921 3 379 2 188 - -
2004 3 587 1 689 7 008 1 207 4 171 1 798 - -
2005 3 691 1 830 5 267 1 281 3 889 1 062 - -
2006 3 758 1 392 4 849  854 2 933  663 - -
2007 3 277 1 053 4 274  797 3 280  539 - -
2008 3 069  947 3 482  703 3 108  438 - -
2009 2 633  743 2 214  789 3 007  350 - -
2010 1 971  961 1 931 1 420 2 085  349 11 7
                 
Januar-juni 2010 1 106  464 1 029  731 1 155  166 - -
Januar-juni 2011 1 115  333  937  512  783  223  344 23
                 
2010                
Januar  226 60  194  146  228 31 - -
Februar  215 59  185  136  195 26 - -
Mars  194 69  154  109  206 35 - -
April  118 91  153  107  193 16 - -
Mai  222 94  160  118  190 33 - -
Juni  132 91  183  115  144 26 - -
                 
2011                
Januar  198  115  157  113  164 22 30 9
Februar  156  108  144  102  127 37 51 14
Mars  186 55  139  102  152 61 77 0
April  206 6  193 80  138 46 64 0
Mai  195 21  173 69 49 26 56 0
Juni  175 28  131 47  152 32 67 0
Kilde: Oljedirektoratet.

Standardtegn i tabeller