Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

5 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3
År/måned Draugen Lille-Frigg Tordis Statfjord Øst Statfjord Nord Frøy Heidrun Yme
1993  123 - - - - - - -
1994 3 887  388 1 555  611 - - - -
1995 6 971  437 4 146 3 229 2 548  871 1 059 -
1996 8 444  283 4 504 3 356 3 307 1 778 12 189 1 195
1997 10 452  132 4 122 4 150 3 935 1 396 13 456 1 980
1998 11 194 71 3 970 4 236 3 035  716 11 690 1 970
1999 12 139 13 4 420 3 769 3 393  493 12 540 1 484
2000 11 744 2 3 994 2 822 3 998  263 10 591 1 071
2001 11 859 0 4 754 2 197 2 841 36 10 226  207
2002 11 067 - 4 616 1 917 2 275 - 10 132 -
2003 7 434 - 4 115 1 992 2 830 - 9 070 -
2004 7 807 - 3 686 1 349 2 163 - 8 583 -
2005 6 018 - 3 026 1 129 1 906 - 8 139 -
2006 4 549 - 1 668 1 136 1 310 - 8 000 -
2007 4 124 - 2 430 1 183 1 127 - 6 203 -
2008 4 040 - 1 609  782  744 - 5 460 -
2009 3 398 - 1 095  552  286 - 4 561 -
2010 2 409 -  736  817  409 - 3 210  
                 
Januar-juni 2010 1 169 -  339  534  230 - 1 465 -
Januar-juni 2011 1 006 -  412  192  143 - 1 748 -
                 
2010                
Januar  247 - 34 87 37 -  289 -
Februar  152 - 82 88 38 -  269 -
Mars  217 - 77  106 46 -  310 -
April  203 - 91  100 43 -  310  
Mai  144 - 57 86 35 -  268  
Juni  207 - 0 67 31 - 20  
                 
2011                
Januar  202 - 82 40 29 -  286 -
Februar  181 - 19 35 26 -  255 -
Mars  187 - 25 38 27 -  282 -
April  195 -  114 36 27 -  290  
Mai 73 -  118 35 29 -  317  
Juni  168 - 55 9 6 -  318  
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller