Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

29 Opprinnelig utvinnbart volum og gjenværende reserver i felt og funn i produksjon per 31. desember 2009
Feltnavn Opprinnelig salgbare1 Gjenværende2
Olje, millioner Sm3 Gass, milliarder Sm3 NGL, millioner tonn Kondensat, millioner Sm3 Totalt millioner Sm3 o.e.3 Olje, millioner Sm3 Gass, milliarder Sm3 NGL, millioner tonn Kondensat, millioner Sm3 Totalt millioner Sm3 o.e.3
I alt 4 350,5 3 252,3  236,6  124,1 8 176,5  868,0 2 041,9  116,5 34,5 3 165,7
                     
Alve 1,0 5,3 1,0 - 8,3 0,7 4,4 0,9 - 6,8
Alvheim 34,4 7,9 - - 42,4 27,2 7,3 - - 34,5
Balder4 61,8 1,8 - - 63,6 12,7 0,7 - - 13,4
Blane 0,9 - - - 0,9 0,6 - - - 0,6
Brage 56,6 3,7 1,2 - 62,7 4,8 0,8 0,2 - 5,9
Draugen  145,0 1,6 2,7 -  151,8 19,7 0,1 0,6 - 20,9
Ekofisk  532,6  156,5 14,6 -  716,8  118,5 18,8 2,0 -  141,3
Eldfisk  132,2 44,0 4,0 -  183,7 40,0 5,9 0,2 - 46,3
Embla 10,4 4,1 0,5 - 15,4 0,5 0,7 0,1 - 1,3
Enoch 0,5 - - - 0,5 0,3 0,1 - - 0,3
Fram 25,7 8,5 0,5 - 35,1 9,3 7,7 0,4 - 17,8
Gimle 3,4 0,9 0,2 - 4,7 1,4 0,8 0,2 - 2,5
Gjøa5 10,3 34,2 5,9 - 55,6 10,3 34,2 5,9 - 55,6
Glitne 8,6 - - - 8,6 0,2 - - - 0,2
Goliat5 30,6 7,3 0,3   38,5 30,6 7,3 0,3 - 38,5
Grane  116,7 - - -  116,7 53,1 - - - 53,1
Gullfaks6  261,5 22,7 2,9 -  389,8 16,8 - 0,1 - 17,0
Gullfaks Sør7 51,3 61,5 7,5 -  127,0 14,6 34,9 4,2 - 57,6
Gungne - 15,0 2,0 4,6 23,4 - 2,2 0,3 0,5 3,3
Gyda8 39,6 7,0 2,0 - 50,5 4,5 1,0 0,2 - 5,9
Heidrun9  170,0 42,6 2,2 -  216,8 38,1 29,9 1,7 - 71,2
Heimdal 7,2 44,8 - - 52,0 0,7 0,4 - - 1,1
Hod 9,8 1,7 0,4 - 12,2 0,6 0,1 0,1 - 0,9
Huldra 4,9 16,0 0,1 - 21,1 0,1 1,1 - - 1,2
Jotun 23,4 0,9 - - 24,3 1,3 0,1 - - 1,4
Kristin 23,9 25,9 5,8 2,1 62,9 11,3 12,6 3,0 - 29,5
Kvitebjørn 25,3 75,0 4,1 -  107,9 15,6 55,3 2,3 - 75,2
Mikkel 4,6 22,8 6,3 2,3 41,6 2,6 12,2 3,4 - 21,3
Morvin5 9,3 3,2 0,7 - 13,7 9,3 3,2 0,7 - 13,7
Murchison 14,3 0,4 - - 14,7 0,6 0,1 - - 0,6
Njord 26,1 10,4 2,1 - 40,5 2,4 6,5 2,1 - 12,8
Norne 94,7 10,5 1,6 -  108,3 12,0 4,5 0,9 - 18,3
Ormen Lange -  301,7 - 18,6  320,3 -  267,8 - 15,8  283,6
Oseberg10  374,8  105,7 10,5 -  500,5 24,4 81,5 4,2 -  113,9
Oseberg Sør 52,7 11,8 1,5 - 67,5 15,5 5,9 1,5 - 24,3
Oseberg Øst 28,6 0,4 0,1 - 29,1 11,1 0,1 0,1 - 11,4
Oselvar5 4,0 4,6 - - 8,6 4,0 4,6 - - 8,6
Rev 0,7 3,4 0,2 - 4,6 0,5 2,8 0,2 - 3,8
Ringhorne Øst 11,8 0,4 - - 12,2 5,7 0,2 - - 5,9
Sigyn - 6,7 2,8 4,9 16,8 - 1,7 0,8 - 3,2
Skarv5 16,5 42,1 5,5 - 69,0 16,5 42,1 5,5 - 69,0
Skirne 2,1 8,7 - - 10,8 0,7 2,3 - - 2,9
Sleipner Vest -  121,3 8,5 29,6  166,9          
Sleipner Øst11 - 67,4 12,8 26,3  117,9          
Sleipner Vest og Øst12           - 30,9 1,9 5,0 39,5
Snorre  238,3 6,5 4,7 -  253,7 68,3 0,5 0,2 - 69,1
Snøhvit -  160,6 6,4 18,1  190,9 -  154,8 6,1 16,9  183,2
Statfjord  565,8 74,3 23,3 -  684,4 5,1 13,3 7,3 - 32,3
Statfjord Nord 39,3 2,1 1,1 - 43,3 3,6 - 0,3 - 4,1
Statfjord Øst 35,7 3,8 2,0 - 43,4 1,3 0,1 0,7 - 2,8
Sygna 10,7 - - - 10,7 1,0 - - - 1,0
Tambar 8,9 2,0 0,3 - 11,4 0,7 0,2 - - 1,0
Tambar Øst 0,3 - - - 0,3 0,1 - - - 0,1
Tor 23,5 10,9 1,2 - 36,6 0,3 0,1 - - 0,3
Tordis13 60,3 5,3 1,7 - 68,9 6,5 1,5 0,3 - 8,7
Troll14  248,5 1 330,7 25,7 1,6 1 629,6 42,0  970,6 21,5 -2,7 1 050,6
Tune 3,2 18,0 0,2 - 21,6 0,2 1,8 0,1 - 2,1
Tryrihans 29,6 35,5 6,5   77,6 28,0 35,3 6,5 - 75,6
Ula 91,8 3,9 3,4 -  102,2 21,9 0,0 0,9 - 23,6
Urd 8,7 0,1 - - 8,8 4,7 - - - 4,7
Vale 2,0 2,2 - - 4,2 0,8 1,2 - - 2,0
Valhall  144,2 26,6 5,4 -  180,9 43,0 6,7 2,2 - 53,8
Varg 16,5 - - - 16,5 4,5 - - - 4,5
Vega5 1,7 9,4 0,5 - 12,1 1,7 9,4 0,5 - 12,1
Vega Sør5 3,6 8,7 0,4 - 13,1 3,6 8,7 0,4 - 13,1
Veslefrikk 55,0 4,3 1,6 - 62,3 4,9 2,2 0,3 - 7,7
Vigdis 58,0 1,6 1,2 - 61,8 12,3 0,3 0,4 - 13,4
Vilje 8,3 - - - 8,3 6,2 - - - 6,2
Visund 31,3 47,2 5,9 - 89,8 11,6 42,4 5,6 - 64,7
Volund 7,2 0,8 - - 8,0 7,2 0,8 - - 8,0
Volve 8,8 0,7 0,1 0,1 9,9 4,3 0,3 - - 4,7
Yme5 19,3 - - - 19,3 11,4 - - - 11,4
Yttergryta 0,2 1,8 0,3 - 2,6 0,1 1,5 0,2 - 2,0
Åsgard  102,8  184,7 34,2 16,1  368,6 34,0 97,4 18,9 -1,1  166,2
1  Tabellen gir forventningsverdier. Alle estimater er gjenstand for usikkerhet.
2  Negative tall for gjenværende reserver på enkelte felt skyldes at produktet ikke er rapportert under opprinnelig salgbart volum. Dette gjelder produsert NGL og kondensat.
3  Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9.
4  Balder omfatter Ringhorne.
5  Felt med godkjent utbyggningsplan der produksjonen ikke var startet 31.12.2009.
6  Gullfaks omfatter Gullfaks Vest.
7  Gullfaks sør omfatter Rimfaks, Gullveig, Gulltopp og Skinnfaks.
8  Gyda omfatterer Gyda Sør.
9  Heidrun omfatterer Tjeldbergodden.
10  Oseberg omfatter også Oseberg Vest.
11  Sleipner Øst omfatter Loke.
12  Gassproduksjonen på Sleipner Vest og Øst blir målt samlet
13  Tordis omfatterer Tordis Øst og Borg.
14  Troll omfatter TOGI
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no 

Standardtegn i tabeller