Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

28 Historisk produksjon fra felt der produksjonen er avsluttet og fra felt som er i produksjon per 31. desember 2009
Feltnavn Opprinnelig utvinnbare reserver
Olje, mill. Sm3 Gass, mrd. Sm3 NGL, mill. tonn Kondensat, mill. Sm3 Totalt mill. Sm3 o.e.1 Funnår2
I alt Solgt og levert 3 520,9 1 439,7  124,1 91,0 5 287,5  
             
Sum nedstengte felt 38,3  228,6 3,7 0,9  274,9  
             
Albuskjell 7,4 15,5 1,0 - 24,8 1972
Cod 2,9 7,3 0,5 - 11,2 1968
Edda 4,8 2,0 0,2 - 7,2 1972
Frigg -  116,2 - 0,5  116,6 1971
Frøy 5,6 1,6 - 0,1 7,3 1987
Lille-Frigg 1,3 2,2 - - 3,5 1975
Mime 0,4 0,1 - - 0,5 1982
Nordøst Frigg - 11,6 - 0,1 11,7 1974
Odin - 27,3 - 0,2 27,5 1974
Tommeliten Gamma 3,9 9,7 0,6 - 14,6 1978
Vest Ekofisk 12,2 26,0 1,4 - 40,8 1970
Øst Frigg - 9,2 - 0,1 9,3 1973
             
Sum produksjon 3 482,6 1 211,1  120,4 90,0 5 012,5  
33/9-6 Delta3 - - - - - 1976
Alve 0,3 0,9 0,2 - 1,5 1990
Alvheim 7,3 0,6 -   7,9 1998
Balder4 49,0 1,1 - - 50,2 1967
Blane 0,3 - - - 0,3 1989
Brage 51,8 2,9 1,1 - 56,7 1980
Draugen  125,3 1,4 2,2 -  130,8 1984
Ekofisk  414,0  137,7 12,5 -  575,5 1969
Eldfisk 92,1 38,1 3,7 -  137,4 1970
Embla 9,9 3,5 0,4 - 14,1 1988
Enoch 0,2 - - - 0,2 1991
Fram 16,5 0,8 0,1 - 17,4 1992
Gimle 2,0 1,0 - - 2,1 2004
Glitne 8,3 - - - 8,3 1995
Grane 63,6 - - - 63,6 1991
Gullfaks5  344,7 23,0 2,8 -  373,1 1978
Gullfaks sør6 36,6 26,6 3,3 - 69,5 1978
Gungne - 12,8 1,7 4,1 20,1 1982
Gyda7 35,1 6,0 1,9 - 44,7 1980
Heidrun8  131,9 12,7 0,5 -  145,6 1985
Heimdal 6,5 44,4 - - 50,9 1972
Hod 9,2 1,6 0,3 - 11,3 1974
Huldra 4,8 14,9 0,1 - 19,8 1982
Jotun 22,1 0,9 - - 22,9 1994
Kristin 12,6 13,3 2,8 2,1 33,4 1997
Kvitebjørn 9,7 19,7 1,8 - 32,7 1994
Mikkel 2,0 10,6 2,8 2,2 20,2 1987
Murchison 13,7 0,3 0,3 - 14,6 1975
Njord 23,7 3,9 - - 27,6 1986
Norne 82,7 6,0 0,7 - 90,0 1992
Ormen Lange - 33,9 - 2,7 36,6 1997
Oseberg9  350,4 24,2 6,3 -  386,6 1979
Oseberg Sør 37,3 5,9 - - 43,2 1984
Oseberg Øst 17,4 0,3 - - 17,7 1981
Rev 0,2 0,6 - - 0,9 2001
Ringhorne Øst 6,1 0,1 - - 6,3 2003
Sigyn - 5,0 2,0 4,9 13,6 1982
Skrine 1,4 6,5 - - 7,9 1990
Sleipner Vest og Øst10, 11 -  157,7 19,3 50,9  245,3 1974
Snorre  170,0 6,0 4,5 -  184,6 1979
Snøhvit - 5,8 0,3 1,2 7,6 1984
Statfjord  560,7 61,0 15,9 0,4  652,4 1974
Statfjord Nord 35,7 2,2 0,8 - 39,4 1977
Statfjord Øst 34,4 3,7 1,3 - 40,5 1976
Sygna 9,7 - - - 9,7 1996
Tambar 8,2 1,9 0,2 - 10,5 1983
Tambar Øst 0,2 - - - 0,2 2007
Tor 23,2 10,8 1,2 - 36,2 1970
Tordis12 53,7 3,8 1,4 - 60,2 1987
Troll12  206,5  360,1 4,2 4,3  578,9 1979
Tune 3,0 16,2 0,1 - 19,5 1996
Tyrihans 1,6 0,3 0,1 - 2,0 1983
Ula 69,9 3,9 2,6 - 78,6 1976
Urd 4,0 0,1 - - 4,1 2000
Vale 1,2 0,9 - - 2,1 1991
Valhall  101,2 19,8 3,2 -  127,1 1975
Varg 12,0 - - - 12,0 1984
Veslefrikk 50,1 2,2 1,2 - 54,6 1981
Vigdis 45,7 1,3 0,8 - 48,4 1986
Vilje 2,1 0,1 - - 2,2 2003
Visund 19,6 4,8 0,3 - 25,1 1986
Volund - - - - - 1994
Volve 4,5 0,5 0,1 0,1 5,2 1993
Yme 7,9 - - - 7,9 1987
Yttergryta 0,1 0,3 0,1 - 0,5 2007
Åsgard 68,8 87,3 15,3 17,1  202,4 1981
1  1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm3.
2  Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår i feltet.
3  33/9-6 Delta har prøveproduksjon.
4  Balder omfatter Ringhorne.
5  Gullfaks omfatter Gullfaks Vest.
6  Gullfaks sør omfatter Rimfaks, Gullveig, Gulltopp og Skinfaks.
7  Gyda omfatterer Gyda Sør.
8  Heidrun omfatterer Tjeldbergodden.
9  Oseberg omfatterer Oseberg Vest.
10  Gassproduksjonene for Sleipner Vest og Sleipner Øst måles samlet.
11  Sleipner Øst omfatter Loke.
12  Tordis omfatterer Tordis Øst og Borg.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no 

Standardtegn i tabeller