Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

27 Netto Kondensat -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Troll Åsgard Sigyn Mikkel Kristinl Snøhvit Ormen Lange Volve
1999  218 - - - - - - -
2000  750 98 - - - - - -
2001  639  681 - - - - - -
2002  768 2 592 - - - - - -
2003 1 512 4 329 1 042  205 - - - -
2004  450 3 853 1 018  732 - - - -
2005 - 3 351  986  760  195 - - -
2006 - 2 209  725  532 1 902 - - -
2007 - -  672 - -  111  135 -
2008 - -  508 - -  506  967 26
2009 - -  471 - -  598 1 646 39
                 
Januar - juni 2009 - -  247 - -  435  787 22
Januar - juni 2010 - -  164 - -  427  823 11
                 
2009                
Jan. - - 43 - - 64  136 5
Feb. - - 36 - - 78  135 4
Mars - - 41 - - 87  131 3
April - - 41 - - 64  129 4
Mai - - 44 - - 68  138 4
Juni - - 42 - - 74  117 3
        - -      
2010                
Jan. - - 30 - - 86  123 3
Feb. - - 29 - - 69  159 2
Mars - - 14 - - 81  129 0
April - - 28 - - 73  150 2
Mai - - 30 - - 32  137 2
Juni - - 33 - - 86  125 2
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller