Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

26 Netto Kondensat -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Sleipner Øst Lille-Frigg Frøy Gungne Sleipner Vest
1993  520 - - - -
1994 2 809 - - - -
1995 3 716 3 5 - -
1996 3 755 3 23 73  584
1997 3 217 6 17  468 2 695
1998 3 075 3 17  215 2 688
1999 3 130 4 27  298 2 823
2000 2 519 - 16  204 2 690
2001 2 266 - 1  379 2 592
2002 1 800 - -  523 2 336
2003 1 194 - -  673 2 104
2004  820 - -  526 1 677
2005  693 - -  390 2 003
2006  529 - -  294 1 783
2007  467 - -  255 1 790
2008  309 0 0  213 1 267
2009  173 0 0  158 1 241
           
Januar - juni 2009 94 - - 88  640
Januar - juni 2010 86 - - 58  554
           
2009          
Jan. 22 - - 17  108
Feb. 18 - - 14  102
Mars 19 - - 15  112
April 15 - - 15  103
Mai 11 - - 14  112
Juni 9 - - 13  102
           
2010          
Jan. 16 - - 10 82
Feb. 13 - - 9 71
Mars 7 - - 5  105
April 15 - - 10  100
Mai 19 - - 12 96
Juni 17 - - 12  100
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller