Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

24 Netto NGL1 -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Gimle Blane Snøhvit Fram Volve Yttergrava Alve Tyrihans
2005 21 - - - - - - -
2006 4 - - - - - - -
2007 - 2 14 4 - - - -
2008 - 6  247 27 67 - - -
2009 - 5  324 69  119  111  313  119
                 
Januar - juni 2009 - 3  237 22 66 56  125 -
Januar - juni 2010 - 2  242 51 34 59  158 21
                 
2009                
Jan. - 0 34 2 13 9 - -
Feb. - 1 43 4 11 9 - -
Mars - 1 48 5 9 10 13 -
April - 1 36 4 12 9 37 -
Mai - 0 38 5 12 10 38 -
Juni - 0 38 3 10 9 38 -
                 
2010                
Jan. - 0 52 7 8 10 29 0
Feb. - 0 40 11 6 9 26 0
Mars - 0 47 7 1 10 29 0
April - 0 41 9 7 10 20 0
Mai - 0 17 8 7 10 29 12
Juni - 0 44 9 6 10 26 9
1  NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller