Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

23 Netto NGL1 -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Tune Sigyn Vigdis Mikkel Troll Øst Kvitebjørn Kristin Urd Visund
2003 1 - - - - - - - -
2003 42  612 53  195 - - - - -
2004 46  660  258  857  282 34 - - -
2005 34  658  228  914 1 310  590 76 3 43
2006 27  501  328  881 1 400  810 1 119 18  127
2007 20  493  293 1 000 1 369  140 1 578 8  133
2008 21  438  180  793 1 075  453 1 625 6 89
2009 18  383  142  927 1 064  812 1 209 2  134
                   
Januar - juni 2009 8  204 92  447  568  214  561 0 50
Januar - juni 2010 9  135 64  471  693  505  429 1 71
                   
2009                  
Jan. 2 33 24 55  101 6 63 0 1
Feb. 2 29 18 58  125 40  108 0 8
Mars 1 35 18 84  124 52  114 0 15
April 2 34 11 81  108 54 98 0 11
Mai 1 37 12 90 70 30 91 0 8
Juni 1 35 9 81 41 30 86 0 6
                   
2010                  
Jan. 2 25 15 76  136 80 91 0 10
Feb. 2 24 14 75  130 77 83 0 13
Mars 1 11 12 81  153 91 70 0 12
April 1 25 6 80 75 97 57 0 14
Mai 2 25 12 79  100 73 66 0 11
Juni 1 25 4 80 99 88 62 0 12
1  NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller