Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

22 Netto NGL1 -produksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Oseberg Gullfaks Sør Åsgard Draugen Norne Heidrun Tambar Huldra
2000  630  105 86 34 - - - -
2001  955  151 1 306  734  208  192 25 2
2002 1 019  458 2 224  642  146  112 87 52
2003 1 025  579 3 526  495  181  175 72 23
2004 1 184  741 3 488  556  205  161 46 43
2005 1 165  824 3 639  448  208 86 70 42
2006 1 255  967 3 609  333  114  102 56 22
2007 1 303 1 017 4 160  282  135 69 35 1
2008 1 179  878 4 022  273 92 54 37 1
2009 1 075  822 4 517  238 49 52 16 0
                 
Januar - juni 2009  537  421 2 309  124 36 35 9 0
Januar - juni 2010  569  388 2 406 75 22 24 7 0
                 
2009                
Jan.  110 99  376 26 7 10 1 0
Feb.  103 72  387 23 7 6 2 0
Mars 96 75  394 26 6 13 2 0
April 98 69  398 20 5 5 1 0
Mai 95 51  390 5 6 1 1 0
Juni 36 55  364 24 5 1 1 0
                 
2010                
Jan. 90 71  395 16 3 1 1 0
Feb.  106 68  391 10 6 3 1 0
Mars  113 75  407 14 2 6 1 0
April  120 71  376 13 3 6 1 0
Mai 95 71  411 9 3 8 1 0
Juni 44 32  426 13 4 0 0 0
1  NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline.
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller