Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

18 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. mill. Sm3 o.e.
År / måned Volve Alvheim Vilje Rev Yttergrava Alve Tyrihans Volund
2008  169  146 28 - - - - -
2009  294  445 74  628  302  901  280 1
                 
Januar - juni 2009  157  211 35  230  148  350 - -
Januar - juni 2010 96  227 43  512  160  466 35 17
                 
2009                
Jan. 31 33 6 9 22 - - -
Feb. 26 39 8 46 23 - - -
Mars 21 42 6 62 26 36 - -
April 27 32 5 24 25  103 - -
Mai 27 24 4 42 26  106 - -
Juni 23 41 6 46 25  106 - -
                 
2010                
Jan. 24 37 7  102 28 88 0 0
Feb. 17 36 7 93 25 78 0 0
Mars 2 40 8 96 28 84 0 0
April 19 39 8  111 26 58 0 3
Mai 19 37 8  108 27 82 21 7
Juni 15 37 7 0 27 76 15 7
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller