Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

17 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. mill. Sm3 o.e.
År / måned Urd Visund Ringhorne Øst Ormen Lange Snøhvit Fram Njord
2005 11  345 - - - - -
2006 69 1 039 31 - - - -
2007 32 1 507 25 1 670  145 68 75
2008 21  793 35 11 437 2 355  288 1 997
2009 7 1 137 43 20 782 3 310  423 1 825
               
Januar - juni 2009 1  519 24 9 969 2 422  164  956
Januar - juni 2010 3  637 15 11 168 2 538  290  769
               
2009              
Jan. 0 29 5 1 733  341 32  202
Feb. 0  105 4 1 628  430 29  141
Mars 0  142 5 1 690  494 32  162
April 0 97 4 1 671  367 22  156
Mai 0 70 4 1 741  372 23  141
Juni 0 75 3 1 506  418 25  155
               
2010              
Jan. 1 93 2 1 801  505 35  138
Feb. 1  117 2 1 868  405 51 46
Mars 1  109 3 1 875  482 43  123
April 0  107 3 1 994  443 49  138
Mai 0  102 3 1 860  195 57  173
Juni 0  109 2 1 771  509 56  152
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller