Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

16 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. mill. Sm3 o.e.
År / måned Vale Balder Vigdis Mikkel Skrine Kvitebjørn Gimle Kristin
2003  119 32 38  463 - - - -
2004  132  194  190 1 651  657  558 - -
2005 62  254  187 1 738 1 197 4 340 62  190
2006  146  215  217 1 613 1 277 5 620 12 2 610
2007  136  189  209 1 850 1 023 1 083 - 3 690
2008  173  140  215 1 506 1 108 3 003 0 3 940
2009  155  111  199 1 782 1 205 5 080 0 2 878
                 
Januar - juni 2009 89 58  123  898  579 1 622 - 1 313
Januar - juni 2010 0 48 93  880  510 3 419 - 1 180
                 
2009                
Jan. 19 10 26  139  107 80 -  143
Feb. 14 9 26  150 90  330 -  252
Mars 12 9 26  153  112  370 -  269
April 18 11 15  147  110  357 -  231
Mai 19 12 17  162  116  208 -  211
Juni 6 8 14  146 44  278 -  206
                 
2010                
Jan. 0 9 22  146 91  573 -  236
Feb. 0 9 20  139 90  547 -  206
Mars 0 8 20  153 97  625 -  175
April 0 8 10  147 89  572 -  176
Mai 0 8 16  145 69  521 -  190
Juni 0 6 6  150 74  581 -  196
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller