Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

15 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. mill. Sm3 o.e.
År / måned Jotun Gullfaks Sør Oseberg Åsgard Draugen Norne Huldra Sigyn
1999 12 - - - - - - -
2000  313  499 1 361  523 20 - - -
2001  206  599 3 653 3 892  274 1 085 82 -
2002 68 1 887 2 977 7 247  239  790 2 615 -
2003 48 2 543 4 958 10 073  166  756 2 958  913
2004 37 3 214 7 154 10 203  197  956 3 081  836
2005 51 3 803 6 564 10 513  162  946 1 919  844
2006 51 3 637 6 380 9 770  119  435 1 338  716
2007 45 4 043 3 997 11 441 99  510  767  649
2008 22 3 738 5 598 11 417 92  343 1 083  546
2009 11 2 639 3 961 12 247 75  181 1 054  470
                 
Januar - juni 2009 8 1 300 2 310 6 146 40  133  529  244
Januar - juni 2010 4 1 199 1 983 6 211 23 81  446  212
                 
2009                
Jan. 2  304  781  947 8 25  102 43
Feb. 1  229  585  993 7 27 83 36
Mars 1  230  279 1 077 9 23 84 42
April 1  213  267 1 077 6 19  107 40
Mai 1  157  289 1 054 2 20  116 42
Juni 1  167  108  998 8 18 38 40
                 
2010                
Jan. 1  266  710 1 077 5 13 86 36
Feb. 1  228  309 1 013 3 23 78 34
Mars 1  216  309 1 077 4 9 84 19
April 1  192  360  943 4 12 49 40
Mai 1  206  292 1 044 3 10 71 42
Juni 1 90 3 1 057 4 14 78 42
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller