Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

14 Netto gassproduksjon i salgbar mengde, etter felt. mill. Sm3 o.e.
År / måned Lille-Frigg Tordis Statfjord Øst Statfjord Nord Frøy Troll Heidrun
1994  584 93 32 - - - -
1995  609  278  136  119  154 - -
1996  532  364  221  329  345 5 390 9
1997  271  390  256  173  289 13 951  331
1998  149  320  246  166  169 19 954  566
1999 41  338  278  157  249 25 461  652
2000 -  304  344  121  358 24 666  608
2001 -  336  304  114 42 21 433 1 346
2002 -  317  214  138 - 25 581 1 137
2003 -  329  242  184 - 26 169 2 099
2004 -  281  194  153 - 26 362  755
2005 -  247  388  266 - 28 340  342
2006 -  107  332  160 - 30 701  424
2007 - 92  311 89 - 35 780  310
2008 - 2  113 38 - 29 739  241
2009 - 5 69 16 - 24 402  237
               
Januar - juni 2009 - 5 37 7 - 14 258  154
Januar - juni 2010 - 0 74 17 - 16 307  112
               
2009              
Jan. - 1 7 1 - 3 619 44
Feb. - 1 7 1 - 3 083 27
Mars - 1 8 1 - 2 659 55
April - 2 6 1 - 2 245 21
Mai - 0 4 2 - 1 502 3
Juni - 0 5 2 - 1 149 3
               
2010              
Jan. - 0 10 3 - 3 337 5
Feb. - 0 12 3 - 3 190 19
Mars - 0 16 3 - 3 534 27
April - 0 15 3 - 1 597 27
Mai - 0 12 3 - 2 377 35
Juni - 0 8 3 - 2 272 0
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller