Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

10 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Vilje Yttergryta Rev Alve 33/9-6 Delta Tyrihans Volund
2008  519 - - - - - -
2009 1 538  117  240  259 10 1 596 9
               
Januar - juni 2009  750 63 93  102 - - -
Januar - juni 2010  891 60  147  136 15 1 789  160
               
2009              
Jan.  120 9 3 - - - -
Feb.  137 11 21 - - - -
Mars  145 10 23 11 - - -
April  123 12 13 30 - - -
Mai 87 10 15 31 - - -
Juni  138 10 18 31 - - -
               
2010              
Jan.  136 9 24 25 3  262 -
Feb.  135 6 28 23 3  271 -
Mars  154 12 31 24 3  227 -
April  156 12 30 17 2  240 29
Mai  159 11 29 24 3  356 64
Juni  151 11 5 22 2  434 66
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller