Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

9 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Ringhorne Øst Kristin Mikkel Enoch Blane Volve Alvheim
2006  934 1 070  169 - - - -
2007 1 622 4 278  740 58 - 49 -
2008 1 979 4 398  590 68  139 1 770 2 300
2009 1 603 2 864  515 72  116 2 717 4 973
               
Januar - juni 2009  896 1 433  262 35 62 1 416 2 390
Januar - juni 2010  591 1 002  242 26 45 1 037 2 469
               
2009              
Jan.  172  169 39 7 10  269  366
Feb.  154  282 42 6 9  236  398
Mars  155  294 46 7 12  190  446
April  138  248 44 5 11  238  389
Mai  146  225 47 5 11  257  299
Juni  130  215 43 4 10  227  492
               
2010              
Jan.  107  208 41 6 9  232  419
Feb. 97  180 39 4 8  166  398
Mars 99  163 43 5 9  169  444
April 98  159 40 4 9  160  412
Mai 97  148 39 4 9  166  394
Juni 92  143 40 3 1  145  402
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller