Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

8 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Tune Fram Grane Skrine Kvitebjørn Urd Gimle
2002 18 - - - - - -
2003 1 139  694  751 - - - -
2004  958 2 938 7 086  216  281 - -
2005  506 1 861 10 308  297 2 187  191  300
2006  287 1 663 12 614  271 2 837 2 045  256
2007  165 2 641 11 992  212  548  846  550
2008 99 3 278 10 037  199 1 448  510  611
2009  112 3 381 10 724  205 2 349  363  333
               
Januar - juni 2009 42 1 747 5 074  100  771  112  162
Januar - juni 2010 43 1 577 4 935 80 1 546  239 78
               
2009              
Jan. 11  325  895 19 39 46 26
Feb. 7  284  777 15  170 42 30
Mars 9  321  892 19  174 23 41
April 9  247  977 20  171 0 40
Mai 5  288  947 18 94 0 11
Juni 1  281  586 9  124 0 13
               
2010              
Jan. 8  246  901 15  267 37 24
Feb. 7  272  676 14  250 40 26
Mars 7  256  840 16  277 44 28
April 7  270  820 14  254 41  
Mai 8  266  881 12  233 37  
Juni 6  267  818 10  264 40  
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller