Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

7 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Visund Åsgard Jotun Oseberg Sør Sygna Tambar Glitne Huldra Vale
1999  628 3 901  863 - - - - - -
2000 2 253 7 837 7 166 1 432  642 - - - -
2001 2 536 8 320 5 480 4 456 2 550  535  746 38 -
2002 2 459 8 232 2 587 4 360 1 813 1 726 2 157 1 249 54
2003 2 021 6 944 2 235 5 060 1 638 1 463 1 686 1 183  153
2004 1 863 5 658 1 103 4 582 1 143  884  969  939  160
2005 1 116 4 637  764 4 182  691 1 240  827  485 77
2006 1 210 4 836  665 4 070  413  936  582  304  178
2007 2 251 6 793  515 3 173  377  649  469  168  173
2008 1 724 5 949  384 3 305  298  591  509  209  204
2009 1 563 5 729  312 2 634  130  341  372  192  183
                   
Januar - juni 2009  821 2 933  169 1 241  109  183  197 96  108
Januar - juni 2010  776 2 629  139 1 297 27  136  142 79 0
                   
2009                  
Jan.  172  476 31  208 27 33 36 18 22
Feb.  139  484 27  221 20 28 33 16 18
Mars  163  503 27  220 28 33 34 15 18
April  127  503 30  224 17 30 29 20 20
Mai  116  508 30  254 9 30 31 20 21
Juni  105  459 24  115 8 28 34 7 10
                   
2010                  
Jan.  119  467 24  238 5 26 28 16 0
Feb. 87  421 23  218 4 24 24 14 0
Mars  153  444 25  225 4 28 27 15 0
April  143  408 23  207 5 27 18 9 0
Mai  138  476 24  215 5 30 20 13 0
Juni  136  412 21  193 5 2 25 13 0
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller