Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

6 Netto oljeproduksjon i salgbar mengde, etter felt. 1 000 Sm3.
År / måned Vigdis Njord Norne Varg Gullfaks Sør Oseberg Øst
1997 1 597  367  415 - - -
1998 4 724 1 696 6 316 10 69 -
1999 5 109 3 523 8 305 1 743 2 207  911
2000 4 198 3 921 10 420 1 738 2 994 2 554
2001 3 670 2 937 11 297 1 185 3 838 3 813
2002 3 053 1 863 10 270  784 3 729 3 113
2003 3 362 1 764 8 552  921 3 379 2 188
2004 3 587 1 689 7 008 1 207 4 171 1 798
2005 3 691 1 830 5 267 1 281 3 889 1 062
2006 3 758 1 392 4 849  854 2 933  663
2007 3 277 1 053 4 274  797 3 280  539
2008 3 069  947 3 482  703 3 108  438
2009 2 633  743 2 214  789 3 007  350
             
Januar - juni 2009 1 579  410 1 375  365 1 522  151
Januar - juni 2010 1 106  464 1 029  731 1 155  166
             
2009            
Jan.  335 87  248 66  304 18
Feb.  272 68  252 63  270 22
Mars  315 72  235 59  281 14
April  172 68  221 62  255 30
Mai  219 56  224 55  175 55
Juni  266 59  194 60  238 13
             
2010            
Jan.  226 60  194  146  228 31
Feb.  215 59  185  136  195 26
Mars  194 69  154  109  206 35
April  118 91  153  107  193 16
Mai  222 94  160  118  190 33
Juni  132 91  183  115  144 26
Mer informasjon:  http://www.npd.no/ 

Standardtegn i tabeller