Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

48 Opprinnelig utvinnbart volum og gjenværende reserver i felt og funn i produksjon per 31. desember 20082
Feltnavn Opprinnelig salgbare1 Gjenværende5
Olje, millioner Sm3 Gass, milliarder Sm3 NGL, millioner tonn Kondensat, millioner Sm3 Totalt millioner Sm3 o.e.3 Olje, millioner Sm3 Gass, milliarder Sm3 NGL, millioner tonn Kondensat, millioner Sm3 Totalt millioner Sm3 o.e.3
I alt 4 257,2 3 316,4  227,0  142,4 8 147,2 1 012,5 2 312,5  123,9 51,7 3 612,0
                     
Alve6 1,3 5,5 1,1 - 8,8 1,3 5,5 1,1 - 8,8
Alvheim 24,5 8,1 - - 35,6 25,2 7,9 - - 33,1
Balder7 60,0 1,9 - - 61,9 14,2 0,9 - - 15,1
Blane 0,9 - - - 0,9 0,7 - - - 0,7
Brage 55,1 3,9 1,3 - 61,5 5,0 1,2 0,2 - 6,6
Draugen  143,1 1,5 2,4 -  149,2 21,1 0,1 0,4 - 22,1
Ekofisk  528,5  156,1 14,5 -  712,2  125,7 20,4 2,2 -  150,2
Eldfisk  135,1 43,5 4,0 -  186,3 45,9 5,9 0,4 - 52,4
Embla 12,0 5,6 0,6 - 18,7 2,4 2,2 0,2 - 5,0
Enoch 0,4 - - - 0,4 0,3 0,1 - - 0,3
Fram 23,9 8,4 0,1 - 32,5 10,8 8,0 0,1 - 19,0
Gimle 4,0 1,1 0,2 - 5,5 2,3 1,0 0,2 - 3,7
Gjøa6 11,1 32,6 5,6 - 54,5 11,1 32,6 5,6 - 54,5
Glitne 8,3 - - - 8,3 0,3 - - - 0,3
Grane  116,2 - - -  116,2 63,4 - - - 63,4
Gullfaks8  360,1 24,2 3,0 -  390,1 20,1 1,5 0,2 - 22,0
Gullfaks Sør9 47,9 45,7 6,1 -  105,2 14,3 21,7 3,2 - 42,1
Gungne - 14,6 1,9 4,0 22,3 - 2,3 0,3 - 2,9
Gyda10 38,8 6,2 1,9 - 48,6 4,1 0,3 0,0 - 4,5
Heidrun  186,0 41,6 1,7 -  230,9 58,7 30,1 1,2 - 91,1
Heimdal 7,1 44,6 - - 51,7 0,7 0,3 - - 1,0
Hod 10,2 1,8 0,4 - 12,8 1,2 0,2 0,1 - 1,7
Huldra 4,9 15,9 0,1 - 21,0 0,3 2,1 - - 2,4
Jotun 23,6 0,8 - - 24,4 1,8 - - - 1,8
Kristin 23,9 26,0 5,7 2,1 62,8 14,1 15,5 3,5 - 36,3
Kvitebjørn 27,4 74,0 3,0 -  107,2 20,1 59,4 1,7 - 82,8
Mikkel 4,6 21,9 6,0 2,3 40,1 3,1 13,0 3,6 - 23,1
Morvin6 9,3 3,2 0,7 - 13,8 9,3 3,2 0,7 - 13,8
Murchison 14,6 0,4 - - 15,0 0,9 0,1 - - 1,0
Njord 25,2 10,7 2,1 - 39,9 2,3 8,6 2,1 - 14,9
Norne 94,9 11,0 1,7 -  109,1 14,4 5,2 1,0 - 21,5
Ormen Lange -  394,7 - 28,5  423,2 -  381,6 - 27,4  409,0
Oseberg4  366,4  107,0 9,3 -  491,0 21,1 85,6 3,5 -  113,5
Oseberg Sør 50,6 10,8 - - 62,1 16,0 5,4 0,4 - 22,1
Oseberg Øst 27,4 0,4 0,1 - 27,9 10,3 0,1 0,1 - 10,6
Rev6 - 4,7 0,4 0,8 6,2 - 4,7 0,4 0,8 6,2
Ringhorne Øst 8,8 0,2 - - 9,0 4,3 0,1 - - 4,4
Sigyn - 6,6 2,9 3,9 16,0 - 2,1 1,1 -1,1 3,1
Skarv6 16,5 41,5 5,4 - 68,3 16,5 41,5 5,4 - 68,3
Skirne 2,1 8,2 - - 10,0 0,9 3,0 - - 3,8
Sleipner Vest -  117,7 8,3 29,1  162,5          
Sleipner Øst11 - 67,4 13,4 26,9  119,9          
Sleipner Vest og Øst           - 36,8 3,0 -2,0 40,5
Snorre  234,3 6,5 4,6 -  249,5 70,8 0,6 0,1 - 71,6
Snøhvit -  160,6 6,3 18,1  190,7 -  158,1 6,2 17,5  187,3
Statfjord  565,2 76,7 24,0 -  687,5 6,6 18,1 8,5 - 40,9
Statfjord Nord 40,9 2,6 0,9 - 45,3 5,5 0,4 0,2 - 6,2
Statfjord Øst 37,0 4,0 1,5 - 44,0 3,2 0,4 0,3 - 4,1
Sygna 10,8 - - - 10,8 1,2 - - - 1,2
Tambar 9,7 2,6 0,3 - 12,8          
Tambar Øst 1,1 0,1 - - 1,3          
Tambar og Tambar Øst           2,8 2,7 0,1 - 5,7
Tor 24,5 11,0 1,2 - 37,7 1,6 0,2 - - 1,8
Tordis12 59,7 5,3 1,7 - 68,3 7,1 1,5 0,3 - 9,2
Troll13  244,5 1 330,7 25,7 1,6 1 625,6 45,8  995,0 22,1 -2,7 1 080,2
Tune 3,2 18,0 0,2 - 21,6 0,3 2,9 0,1 - 3,4
Tryrihans6 29,6 35,5 6,5   77,6 29,6 35,5 6,5 - 77,6
Ula 87,3 3,9 3,3 - 97,5 18,2 0,0 0,8 - 19,6
Urd 9,5 0,3 - - 9,9 5,9 0,2 - - 6,1
Vale 2,0 2,2 - - 4,2 1,0 1,4 - - 2,4
Valhall  145,0 26,4 5,3 -  181,5 46,1 6,9 2,2 - 57,1
Varg 15,1 - - - 15,1 3,9 - - - 3,9
Vega - 9,4 0,5 1,7 12,1 - 9,4 0,5 1,7 12,1
Vega Sør - 7,4 0,4 2,4 10,6 - 7,4 0,4 2,4 10,6
Veslefrikk 55,7 3,8 1,3 - 62,0 6,3 1,6 0,1 - 8,1
Vigdis 59,0 1,8 1,6 - 63,7 15,9 0,7 0,9 - 18,3
Vilje 8,3 0,4 - - 8,7 7,8 0,4 - - 8,2
Visund 29,1 47,2 6,0 - 87,6 11,0 43,5 5,7 - 65,4
Volund6 7,2 0,6 - - 7,8 7,2 0,6 - - 7,8
Volve 13,6 1,1 0,2 0,1 15,2 11,8 1,0 0,2 0,1 13,2
Yme6 18,8 - - - 18,8 10,9 - - - 10,9
Yttergryta6 0,1 1,6 0,3 - 2,2 0,1 1,6 0,3 - 2,2
Åsgard 97,6  185,9 36,1 16,0  368,1 34,5  110,8 23,0 -1,1  187,9
1  Nedstengte felt er ikke inkludert.
2  Tabellen gir forventningsverdier. Alle estimater er gjenstand for usikkerhet.
3  Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9.
4  Oseberg omfatter også Oseberg Vest.
5  Negative tall for gjenværende reserver på enkelte felt skyldes at produktet ikke er rapportert under opprinnelig salgbart volum. Dette gjelder produsert NGL og kondensat.
6  Felt med godkjent utbyggningsplan der produksjonen ikke var startet 31.12.2008.
7  Balder omfatter Ringhorne.
8  Gullfaks omfatter Gullfaks Vest.
9  Gullfaks sør omfatter Rimfaks, Gullveig, Gulltopp og Skinnfaks.
10  Gyda omfatterer Gyda Sør.
11  Sleipner Øst omfatter Loke.
12  Tordis omfatterer Tordis Øst og Borg.
13  Troll omfatter TOGI
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no 

Standardtegn i tabeller