Statistisk sentralbyrå

Olje og gass, produksjon og reserver

47 Historisk produksjon fra felt der produksjonen er avsluttet og fra felt som er i produksjon per 31. desember 20071
Feltnavn Opprinnelig utvinnbare reserver
Olje, mill. Sm3 Gass, mrd. Sm3 NGL, mill. tonn Kondensat, mill. Sm3 Totalt mill. Sm3 o.e.2 Funnår3
I alt Solgt og levert 3 405,4 1 333,1  115,7 96,3 5 054,6  
             
Sum nedstengte felt 38,3  228,6 3,7 0,9  274,9  
             
Albuskjell 7,4 15,5 1,0 - 24,8 1972
Cod 2,9 7,3 0,5 - 11,2 1968
Edda 4,8 2,0 0,2 - 7,2 1972
Frigg -  116,2 - 0,5  116,6 1971
Frøy 5,6 1,6 - 0,1 7,3 1987
Lille-Frigg 1,3 2,2 - - 3,5 1975
Mime 0,4 0,1 - - 0,5 1982
Nordøst Frigg - 11,6 - 0,1 11,7 1974
Odin - 27,3 - 0,2 27,5 1974
Tommeliten Gamma 3,9 9,7 0,6 - 14,6 1978
Vest Ekofisk 12,2 26,0 1,4 - 40,8 1970
Øst Frigg - 9,2 - 0,1 9,3 1973
             
Sum produksjon 3 367,1 1 104,5  112,0 95,4 4 779,7  
Alvheim 2,3 0,1     2,4 1998
Balder5 45,7 1,0 - - 46,7 1967
Blane 0,2 - - - 0,2 1989
Brage 50,1 2,8 1,0 - 54,8 1980
Draugen  121,9 1,4 2,0 -  127,1 1984
Ekofisk  402,8  135,8 12,3 -  562,0 1969
Eldfisk 89,3 37,6 3,7 -  133,9 1970
Embla 9,7 3,3 0,4 - 13,7 1988
Enoch 0,1 - - - 0,1 1991
Fram 13,1 0,4 - - 13,5 1992
Gimle 1,7 0,1 - - 1,8 2004
Glitne 7,9 - - - 7,9 1995
Grane 52,8 - - - 52,8 1991
Gullfaks6  340,0 22,7 2,8 -  368,1 1978
Gullfaks sør7 33,6 24,0 2,9 - 63,1 1978
Gungne4 - 12,2 1,6 4,5 19,8 1982
Gyda8 34,7 5,9 1,9 - 44,1 1980
Heidrun 12  127,3 11,5 0,5 -  139,8 1985
Heimdal 6,5 44,2 - - 50,7 1972
Hod 9,0 1,6 0,2 - 11,1 1974
Huldra 4,6 13,8 0,1 - 18,6 1982
Jotun 21,8 0,9 - - 22,6 1994
Kristin 9,7 10,4 2,2 2,1 26,5 1997
Kvitebjørn 7,3 14,6 1,3 - 24,3 1994
Mikkel 1,5 8,8 2,4 2,2 17,0 1987
Murchison 13,6 0,3 0,3 - 14,6 1975
Njord 23,0 2,1 - - 25,0 1986
Norne 80,5 5,8 0,7 - 87,6 1992
Ormen Lange - 13,1 - 1,1 14,2 1997
Oseberg  345,2 21,4 5,7 -  377,5 1979
Oseberg Sør 34,6 5,4 - - 40,0 1984
Oseberg Øst 17,1 0,3 - - 17,3 1981
Ringhorne Øst 4,5 0,1 - - 4,6 2003
Sigyn - 4,5 1,8 5,0 12,9 1982
Skrine 1,2 5,3 - - 6,5 1990
Sleipner Vest og Øst4, 9 -  148,3 18,7 58,0  241,8 1974
Snorre  163,5 5,9 4,5 -  177,9 1979
Snøhvit - 2,5 0,1 0,6 3,4 1984
Statfjord  558,6 58,7 15,4 0,3  646,9 1974
Statfjord Nord 35,4 2,2 0,8 - 39,1 1977
Statfjord Øst 33,9 3,6 1,3 - 39,9 1976
Sygna 9,6 - - - 9,6 1996
Tambar og Tambar Øst 13 8,0 - 0,2 - 8,4 1983
Tor 22,9 10,8 1,2 - 35,9 1970
Tordis10 52,6 3,8 1,4 - 59,1 1987
Troll11  198,7  335,7 3,5 4,3  545,4 1979
Tune 2,9 15,1 0,1 - 18,2 1996
Ula 69,1 3,9 2,6 - 77,9 1976
Urd 3,6 0,1 - - 3,8 2000
Vale 1,0 0,8 - - 1,8 1991
Valhall 98,9 19,5 3,1 -  124,4 1975
Varg 11,2 - - - 11,2 1984
Veslefrikk 49,4 2,2 1,2 - 53,9 1981
Vigdis 43,1 1,1 0,7 - 45,5 1986
Vilje 0,5 - - - 0,5 2003
Visund 18,1 3,7 0,2 - 22,2 1986
Volve 1,8 0,1 - - 2,0 1993
Yme 7,9 - - - 7,9 1987
Åsgard 63,1 75,1 13,1 17,1  180,2 1981
1  Opprinnelige utvinnbare reserver i felt hvor produksjonen er avsluttet, er lik den leverte mengden. Eventuelle gjenværende ressurser føres i aktuelle ressursklasser.
2  1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm3.
3  Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår i feltet.
4  Gassproduksjonene for Gungne, Sleipner Vest og Sleipner Øst måles samlet.
5  Balder omfatter Ringhorne.
6  Gullfaks omfatter Gullfaks Vest.
7  Gullfaks sør omfatter Rimfaks, Gullveig, Gulltopp og Skinfaks.
8  Gyda omfatterer Gyda Sør.
9  Sleipner Øst omfatter Loke.
10  Tordis omfatterer Tordis Øst og Borg.
11  Troll omfatter TOGI
12  Heidrun omfatter Tjeldbergodden
13  Produksjonen fra Tambar og Tambar Øst blir målt samlet
Kilde: Oljedirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.npd.no 

Standardtegn i tabeller