Statistisk sentralbyrå

Utslipp av miljøgifter, nasjonale tall

1 Utslipp til luft av miljøgifter1. 1990-2010*. kg. Dioksiner i g
  1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
PAH-total, i alt2  304 512  235 178  221 125  247 027  177 672  148 134  154 931 99 948 98 844
Aluminium - prosessutslipp  203 402  138 410  125 300  170 930  106 461 79 186 87 930 35 612 29 747
Husholdninger, hovedsalig vedfyring 50 810 53 351 52 623 42 751 40 395 38 480 36 430 35 654 38 392
Veitrafikk - forbrenning 6 860 6 925 5 836 7 534 8 117 8 776 9 128 9 276 9 893
Bruk av løsemiddelholdige produkter 12 943 9 454 7 114 9 390 7 930 7 556 7 601 8 674 8 430
Andre kilder 30 497 27 038 30 251 16 421 14 770 14 135 13 841 10 732 12 382
                   
PAH-4, i alt2 36 504 26 516 24 396 30 035 20 176 16 068 17 334 9 127 8 578
Aluminium - prosessutslipp 30 509 20 760 18 735 25 605 15 966 11 870 13 164 5 307 4 410
Husholdninger, hovedsaklig vedfyring 2 728 2 854 2 823 2 348 2 221 2 141 2 040 2 001 2 171
Veitrafikk - forbrenning  792  801  674  856  917  984 1 018 1 029 1 092
Veitrafikk- dekkslitasje og bremser  161  167  187  201  210  227  231  232  233
Andre kilder 2 314 1 934 1 976 1 025  862  846  881  559  674
                   
Bly, i alt  188 720 24 592 9 840 8 349 7 811 8 445 7 575 5 483 5 654
Metallindustri - prosessutslipp 4 941 4 896 4 454 3 711 3 358 4 038 3 031 1 080 1 189
Luftfart 2 311 1 537 1 767 1 582 1 233 1 119 1 219 1 249 1 273
Veitrafikk- dekkslitasje og bremser 1 088 1 161 1 288 1 386 1 448 1 562 1 582 1 576 1 575
Veitrafikk - forbrenning  167 970 12 118  157  198  211  227  234  236  250
Industri og bergverk (stasjonær forbrenning)  690  883  699  606  671  530  623  615  761
Andre kilder 11 721 3 998 1 475  866  890  970  886  727  605
                   
Kvikksølv, i alt 1 459  846  739  692  647  658  603  518  584
Industri og bergverk (stasjonær forbrenning) 86 86 70 78 75 62 61 54 63
Veitrafikk - forbrenning 35 49 55 76 84 93 98  100  108
Energiforsyning inkludert avfallsforbrenning 98 48 37 13 15 20 14 19 24
Bruk av andre produkter  285 75 38 50 50 34 27 27 27
Metallindustri - prosessutslipp  617  285  267  177  147  176  132 47 60
Andre kilder  338  302  272  297  276  272  270  272  301
                   
Kadmium, i alt 1 173 1 047  778  638  690  630  607  485  590
Treforedling - stasjonær forbrenning  121  138  115  123  129  123  129 99  146
Husholdninger, hovedsalig vedfyring  106  109  119  133  132  130  128  132  148
Metallindustri - prosessutslipp  547  470  268  177  223  159  131 49 85
Andre kilder  400  330  276  205  206  218  218  204  211
                   
Kobber, i alt 25 614 22 890 23 687 25 052 25 662 26 633 27 280 25 380 26 211
Veitrafikk- dekkslitasje og bremser 9 529 10 118 11 232 12 084 12 630 13 632 13 817 13 775 13 774
Veitrafikk - forbrenning 4 134 4 375 4 517 5 166 5 329 5 491 5 508 5 446 5 606
Bruk av andre produkter - elektriske togledninger  904  940  990  990  990  990  990  990  990
Metallindustri - prosessutslipp 5 971 3 809 3 687 3 211 2 895 2 901 3 271 1 500 1 744
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning 1 161 1 538 1 355 1 446 1 452 1 267 1 402 1 283 1 664
Andre kilder 3 915 2 110 1 907 2 156 2 366 2 351 2 292 2 386 2 433
                   
Krom, i alt 12 786 11 352 8 701 3 106 3 233 2 941 3 216 2 854 2 945
Metallindustri - prosessutslipp 8 515 8 421 6 264  395  379  466  345  197  196
Kjemisk industri - prosessutslipp 1 927  471  209  125  101 41 36 25 29
Industri og bergverk (stasjonær forbrenning) 1 213 1 662 1 423 1 443 1 415 1 043 1 281 1 255 1 608
Veitrafikk- dekkslitasje og bremser 36 47 51 56 58 60 59 56 55
Veitrafikk - forbrenning  122  129  133  152  157  162  162  160  165
Andre kilder  975  622  622  936 1 123 1 168 1 333 1 161  891
                   
Arsen, i alt 3 508 3 300 2 900 1 926 1 736 1 959 1 718 1 274 1 819
Industri og bergverk (stasjonær forbrenning)  418  438  350  349  361  329  325  268  358
Husholdninger, hovedsalig vedfyring  193  190  203  221  220  214  212  217  243
Kjemisk industri - prosessutslipp  626  664  711 21 20 21 23 15 18
Metallindustri - prosessutslipp 1 747 1 651 1 278  943  709  942  705  322  755
Andre kilder  525  356  357  393  427  452  453  452  445
                   
Dioksiner, i alt  128 69 34 24 24 24 22 21 26
Annen gruvedrift - prosessutslipp 51 37 0 0 0 0 0 0 0
Energiforsyning- stasjonær forbrenning inkludert forbrenning av avfall 13 3 2 1 0 0 0 0 1
Husholdninger, hovedsalig vedfyring 6 6 7 8 8 8 7 8 9
Metallindustri - prosessutslipp 34 9 8 4 4 4 3 2 3
Andre kilder 24 14 17 11 11 11 11 11 14
1  Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2  PAH: Polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Kilde: Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Standardtegn i tabeller