Statistisk sentralbyrå

Landsskogtakseringen

4   Stående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner. 1 000 m3
Region Takseringsår I alt Produktiv skogmark Andre markslag1
I alt Gran Furu Lauvtre I alt Gran Furu Lauvtre
Takserte regioner i alt 2001-2005  735 610  685 382  319 263  215 464  150 656 50 228 11 974 26 266 11 988
Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark 2001-2005  205 354  197 284  102 782 71 744 22 757 8 070 2 159 4 649 1 263
Oppland, Buskerud og Vestfold 2001-2005  160 016  150 914 86 151 40 859 23 904 9 102 4 407 2 506 2 189
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 2001-2005  132 762  120 008 40 601 51 138 28 270 12 754 2 447 7 928 2 378
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 2001-2005 95 941 90 050 26 783 32 805 30 463 5 891  195 3 718 1 977
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 2001-2005 88 832 79 426 49 851 14 420 15 155 9 405 2 352 5 656 1 398
Nordland og Troms Romsa 2001-2005 52 705 47 699 13 095 4 498 30 106 5 006  414 1 809 2 783
Finnmark Finnmárku 2001-2005 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Inkludert produktiv skogmark i verneområder.
Kilde: Norsk institutt for skog og landskap. Landsskogtakseringen, 2001-2005.

Standardtegn i tabeller