Statistisk sentralbyrå

Landsskogtakseringen

3   Produktivt skogareal, etter hogstklasse, bonitetsklasse og takserte regioner. Prosent
Region Takseringsår I alt Hogstklasse I alt Bonitet H40
I II III IV V 26-23 20 17 14 11 8 6
Takserte regioner i alt 2001-2005  100 4 21 19 21 36  100 2 4 10 19 25 29 11
Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark 2001-2005  100 3 25 23 20 29  100 2 6 14 22 25 24 8
Oppland, Buskerud og Vestfold 2001-2005  100 3 23 19 21 34  100 2 5 12 19 23 28 11
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 2001-2005  100 4 21 15 20 40  100 1 4 10 21 24 29 10
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 2001-2005  100 8 12 20 23 36  100 5 7 9 17 29 24 10
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 2001-2005  100 2 25 16 18 39  100 0 1 9 22 26 30 11
Nordland og Troms Romsa 2001-2005  100 3 17 13 24 42  100 . 0 3 9 24 43 20
Finnmark Finnmárku 2001-2005 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kilde: Norsk institutt for skog og landskap. Landsskogtakseringen, 2001-2005.

Standardtegn i tabeller